Η Πράσινη Πολιτιστική Διαδρομή της Λιβαδειάς

Κοινοποίηση στα Social Media

Συμμετέχοντας στην πανελλήνια δράση με τίτλο Πράσινες Πολιτιστικές Διαδρομές της Διεύθυνσης Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, ο Δήμος Λεβαδέων, η Δ/νση Π.Ε. Ν. Βοιωτίας, οι  Σχολικές Σύμβουλοι 1ης και 2ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Π.Ε. Ν. Βοιωτίας, η Σχολική Σύμβουλος της 29ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Προσχολικής Αγωγής και η 23η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και οι συνεργαζόμενοι φορείς: το Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία και το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Στυλίδας – Υπάτης σας προσκαλούν την Κυριακή 2 Ιουνίου και ώρα 10:30 π.μ. στο Συνεδριακό Κέντρο Κρύας όπου θα παρουσιαστεί η Πράσινη Πολιτιστική Διαδρομή της Λιβαδειάς με τίτλο «Στης Έρκυνας τις όχθες – νερό και χρόνος, φύση και άνθρωπος».

Βασικός άξονας της προτεινόμενης δράσης είναι η ανάδειξη – συνοδεία εκπαιδευτικού υλικού – στους μαθητές μας της πολλαπλής συμβολής του νερού στην κοινωνική, πολιτισμική και οικονομική ζωή της Λιβαδειάς με άξονες αναφοράς τις σχέσεις φύση και άνθρωπος, χώρος και χρόνος.