Με 21 θέματα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο στη Λιβαδειά

Κοινοποίηση στα Social Media

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί την 27 Μαΐου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 7.00 μ.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων – «Παλαιό Δημαρχείο, Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1».

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

1. Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 μέχρι την 31/12/2012.

2. Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 μέχρι την 31/03/2013

3.Έγκριση της υπ΄αριθμ. 106/2013 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων που αφορά: «Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2013».

4.Έγκριση της γνωμοδοτικής απόφασης της Δ.Κ. Λιβαδειάς που αφορά: «Παραχώρηση του ισογείου των προστατευμένων της Αγίας Παρασκευής προς το ΚΕΘΕΑ για τη λειτουργία συμβουλευτικού σταθμού – Έγκριση της Σύμβασης – και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της».

5. Έγκριση μίσθωσης ακινήτων με δημοπρασία για τη στέγαση των 4ου Νηπιαγωγείου Λιβαδειάς, του 11ου Νηπιαγωγείου Λιβαδειάς, του 2ου Δημοτικού Σχολείου Λιβαδειάς και το ΚΑΠΗ Λιβαδειάς.

6.«Έγκριση διενέργειας προμήθειας ηλεκτρονικού υπολογιστή, προμήθειας υλικών για την συντήρηση του Κατασκηνωτικού Κέντρου , για την Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων, για την Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιϊας, την προμήθεια λογισμικού , χημικού  και ανταλλακτικών για την συντήρηση-επισκευή φωτεινών σηματοδοτών ρύθμισης κυκλοφορίας για τις ανάγκες του Δήμου Λεβαδέων για το  έτος 2013»

7..Έγκριση γενομένων δαπανών που αφορούν τις Πολιτιστικές, Μορφωτικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις «Πάσχα 2013» του Δήμου Λεβαδέων.

8. Έγκριση της υπ΄αριθμ.  95/2013 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων που αφορά: “ Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων, Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και Προϋπολογισμού Δήμου Λεβαδέων χρήσης 2013”.

9. Έγκριση και παραλαβή του Β2 Σταδίου της Μελέτης ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Δαύλειας (Τελικού Σταδίου).

10.Επικαιροποίηση της Τεχνικής Μελέτης έργου με τίτλο: «Χώρος Ιστορίας & Πολιτισμού στη Νεροτριβή» Δήμου Λεβαδέων.

11.Έγκριση παράτασης κατασκευής του έργου: «Ανακατασκευή Ξενία Λιβαδειάς».

12.«Άρση διακοπής εργασιών και έγκριση παράτασης χρόνου περαίωσης για  την  εκτέλεση  του  έργου  « Διαπλατύνσεις Πεζοδρομίων Οδών (Πεσόντων Μαχητών, Αθηνών, Καραγιαννοπούλου & Φίλωνος) »

13.Λήψη απόφασης υποβολής αίτησης – φακέλου στα πλαίσια της Πρόσκλησης 34 του άξονα 05 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση Ποιότητας Ζωής» στο ΕΠ «Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου 2007-2013» στον κωδ. Προτεραιότητας 59 –Ανάπτυξη Πολιτιστικών Υποδομών της πράξης με τίτλο «Χώρος Ιστορίας και Πολιτισμού στη Νεροτριβή».

14.Έγκριση της παράτασης της σύμβασης με γενικό τίτλο: «Μελέτη Αποχέτευσης – Προσαγωγής Ακαθάρτων & Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Κοινότητας Κυριακίου.

15.Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού & Τακτοποιητικού Πίνακα για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή Δεξαμενής Ύδρευσης στη Δαύλεια».

16.Λήψη απόφασης σχεδίου σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του Δήμου Λεβαδέων και του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού για την εκτέλεση του έργου : «Διαμόρφωση Μονοπατιού και Αποκατάσταση – Στερέωση Τρίχινου Γεφυριού».

17.Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης για την ένταξη του Δήμου Λεβαδέων στο έργο: «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Δήμων Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου».

18.Εξέταση αιτήματος της μισθώτριας κ. Σταυρούλας Γουργιώτη για τροποποίηση σύμβασης με συμπληρωματική χρήση του μίσθιου επί της οδού Κατσιώτου ως αναψυκτήριο».

19.Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από καταλόγους μίσθωσης και  χαρτοσήμου μίσθωσης δημοτικής δασικής έκτασης της Δημοτικής Κοινότητας  Κορώνειας λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού.

20.Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο διοικητικών προστίμων έτους 2006 λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού.

21.Έγκριση της υπ΄αριθμ. 4/2013 απόφασης Δημοτικής Επιτροπής Παιδεία του Δήμου Λεβαδέων που αφορά την: «Τροποποίηση ορίων των Σχολικών Μονάδων περιοχής Λιβαδειάς».