Ερώτηση Γ. Καράμπελα για την απαξίωση των δημοσίων ΚΤΕΟ

Κοινοποίηση στα Social Media

Με ερώτηση του στο ελληνικό κοινοβούλιο, ο Γιάννης Καράμπελας, βουλευτής Βοιωτίας αναζητεί του υπεύθυνους για την παρατεταμένη παύση λειτουργίας των δημοσίων ΚΤΕΟ.

Όπως αναφέρει, αυτή τη στιγμή δεν λειτουργούν ούτε τα μισά από τα 58 συνολικά δημόσια ΚΤΕΟ της χώρας, αφού δεν έχουν καταφέρει να πάρουν την απαραίτητη πιστοποίηση ISO 9001, κάτι που θα έπρεπε να είχε γίνει εδώ και μήνες.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας από τα 5 εγκαταστημένα δημόσια ΚΤΕΟ, δεν βρίσκεται ούτε ένα σε λειτουργία, αναγκάζοντας χιλιάδες οδηγούς να απευθύνονται αποκλειστικά στα ιδιωτικά.

Αυτό που επισημαίνεται κυρίως από τον κ. Καράμπελα, είναι η απώλεια εκατομμυρίων κρατικών εσόδων για το διάστημα που τα δημόσια ΚΤΕΟ παραμένουν κλειστά αλλά και η μη αξιοποίηση των δημοσίων λειτουργών, καθώς ενδεικτικά για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας οι 20 περίπου δημόσιοι υπάλληλοι των ΚΤΕΟ πληρώνονται χωρίς να έχουν κανένα αντικείμενο.

 

Ακολουθεί αναλυτικά ολόκληρο το κείμενο της ερώτησης:

 

 Αθήνα 22.05.2013

Προς: κ. Υπουργό Ανάπτυξης,

Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών,

Μεταφορών κ’ Δικτύων,

κ. Χατζηδάκη Κωνσταντίνο

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΘΕΜΑ: «Πιστοποίηση Δημόσιων ΚΤΕΟ» 

Σύμφωνα με τροπολογία του  ν. 2963/2001 (Α΄ 268) που ψηφίστηκε στην βουλή στις 06/04/2012, άλλαξε  η διαδικασία με την οποία ελέγχονται τόσο για τα ιδιωτικά (ΙΚΤΕΟ) όσο και τα δημόσια ΚΤΕΟ. Αντί της διαπίστευσης με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/ IEC 17020, θα πρέπει να πιστοποιούνται κατά το πρότυπο ISO 9001.

Χωρίς την απαραίτητη πιστοποίηση, τα δημόσια ΚΤΕΟ δεν επιτρέπεται να διενεργούν τεχνικούς ελέγχους και να εκδίδουν δελτία τεχνικών ελέγχων. Όπως είναι γνωστό, όσα δημόσια ΚΤΕΟ δεν κατάφεραν να πιστοποιηθούν μέχρι τις 04/01/2013, έχουν σταματήσει προσωρινά τη λειτουργία τους μέχρι να καταφέρουν να αποκτήσουν την πιστοποίηση που τους ζητήθηκε. Μετά από παράταση της σχετικής προθεσμίας από το Υπουργείο Μεταφορών, καταλυτική ημερομηνία πιστοποίησης ορίστηκε η 04/07/2013.

Πιο συγκεκριμένα, τα δημόσια ΚΤΕΟ που έκλεισαν θα επαναλειτουργήσουν, εάν και εφόσον έχουν καταφέρει: α) να αποκτήσουν τον κατάλληλο εξοπλισμό, ώστε να μπορούν να διενεργούν ολοκληρωμένους και αξιόπιστους ελέγχους,  β) να συνδεθούν ηλεκτρονικά με τα συστήματα του Υπουργείου Μεταφορών, ώστε να μπορούν να αποστέλλουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία των οχημάτων που περνούν από τεχνικό έλεγχο, γ) να είναι πλήρως επανδρωμένα με εξειδικευμένο προσωπικό και δ) να διαθέτουν φωτογραφικά συστήματα, ώστε να μπορούν να αποστέλλουν, μέσω του διαδικτύου, φωτογραφικό υλικό από τα οχήματα που ελέγχονται.

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση υπ’ αριθμών 20794/2222, υπάρχει μέριμνα σχετικά με τους πόρους που θα χρησιμοποιηθούν για να καλύψουν τη δαπάνη που προκαλείται από την προμήθεια του εξοπλισμού και την πιστοποίηση κατά ISO 9001.

Όμως, αυτή τη στιγμή από τα 58 συνολικά δημόσια ΚΤΕΟ που είναι εγκατεστημένα στην Ελλάδα, λειτουργούν λιγότερα από τα μισά. Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας μάλιστα δεν λειτουργεί κανένα από τα πέντε (5) δημόσια ΚΤΕΟ που υπάρχουν, με αποτέλεσμα οι πολίτες της Περιφέρειας μου να μην έχουν τη δυνατότητα επιλογής και να είναι υποχρεωμένοι να απευθύνονται αποκλειστικά στα ιδιωτικά ΚΤΕΟ.

Επιπλέον οι 20 περίπου υπάλληλοι που απασχολούνται στα δημόσια ΚΤΕΟ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έχουν μείνει χωρίς αντικείμενο και πληρώνονται με χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου χωρίς να παράγουν έργο.

Οι ζημιές που προκύπτουν γενικότερα από την παύση λειτουργίας των δημόσιων ΚΤΕΟ ανέρχονται σε εκατομμύρια ευρώ, αφού το παράβολο των 40 ευρώ που αντιστοιχεί στον τεχνικό έλεγχο κάθε ΙΧ οχήματος, αποτελεί δημόσιο έσοδο.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω ερωτάται ο κ. Υπουργός: 

Για ποιο λόγο υπάρχει τόσο μεγάλη καθυστέρηση στην διαδικασία πιστοποίησης της πλειονότητας των δημόσιων ΚΤΕΟ, τη στιγμή που τα ιδιωτικά ΚΤΕΟ κατάφεραν σε πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα να ανταπεξέλθουν στα νέα δεδομένα;

Ποιος είναι υπεύθυνος για τη στέρηση εκατομμυρίων εσόδων που προκαλείται από την παύση της λειτουργίας των δημόσιων ΚΤΕΟ;

 

Ο ερωτών Βουλευτής

 Γιάννης Καράμπελας