Επιμόρφωση μελών των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών της Στερεάς

Κοινοποίηση στα Social Media

Ολοκληρώθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία το Σεμινάριο για την Επιμόρφωση των μελών των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) και του προσωπικού των Δήμων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που πραγματοποιήθηκε στη Χαλκίδα (Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Χαλκιδέων) την Τρίτη 21 Μαΐου 2013, με εισηγητή το νομικό κ. Μάρκο Παπακωνσταντή.

Στο Σεμινάριο παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των Δήμων Κύμης-Αλιβερίου, Θηβαίων, Δελφών, Χαλκιδέων και Διρφύων-Μεσσαπίων, οι οποίοι επεσήμαναν τα προβλήματα που προκύπτουν κατά την εφαρμογή της μεταναστευτικής πολιτικής και μετέφεραν την εμπειρία τους από την έως σήμερα λειτουργία των ΣΕΜ σε τοπικό επίπεδο.

Στόχος των σεμιναρίων που υλοποιούνται και στις 13 Περιφέρειες της χώρας, είναι η παροχή εξειδικευμένης επιμόρφωσης σε όλους τους εμπλεκόμενους στα ΣΕΜ (αιρετούς, εκπροσώπους μεταναστών, δημοτικούς υπαλλήλους), προκειμένου να αναπτύξουν τις απαραίτητες δεξιότητες και ικανότητες που θα συμβάλλουν στη βελτίωση της λειτουργίας των Συμβουλίων.

Τα Σεμινάρια αποτελούν μέρος μιας σειράς ολοκληρωμένων δράσεων του Έργου «Παροχή τεχνικής υποστήριξης στα μέλη των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ), παροχή κατάρτισης στους εμπλεκόμενους σε αυτά σχετικά με τη λειτουργία των Συμβουλίων αυτών και διευκόλυνση της δικτύωσης, της ανταλλαγής καλών πρακτικών κ.λπ. ανάμεσα στα μέλη των Σ.Ε.Μ.» που υλοποιείται από την Επιστημονική Εταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη (ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α.) σε συνεργασία με τη ΔΙΑΣΤΑΣΗ Εκπαιδευτικές & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, στο πλαίσιο του Ετήσιου Προγράμματος 2011 (Δράση 1.2.α/11) του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών και συγχρηματοδοτείται από κοινοτικούς και εθνικούς πόρους.

Το Έργο εστιάζει στην παροχή τεχνικής υποστήριξης και κατάρτισης, αλλά και στη διευκόλυνση της δικτύωσης και της ανταλλαγής καλών πρακτικών ανάμεσα στα μέλη των ΣΕΜ και των εμπλεκομένων στη λειτουργία τους, με στόχο την ενδυνάμωση του θεσμού των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών για την αποτελεσματικότερη ενσωμάτωση των υπηκόων τρίτων χωρών στις τοπικές κοινωνίες.

Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο αφορά στο ρόλο των ΣΕΜ και την εξέλιξη εφαρμογής του θεσμού στην Ελλάδα, Διαστάσεις της ένταξης των μεταναστών και της συμμετοχής τους στα κοινά, και Καλές Πρακτικές Κοινωνικής Ένταξης, ενώ στους συμμετέχοντες παρέχεται ηλεκτρονικό και έντυπο ενημερωτικό υλικό το οποίο περιλαμβάνει Έκθεση με τα προβλήματα των ΣΕΜ και Οδηγό Καλών Πρακτικών.

Τα Σεμινάρια αποτελούν βασικό συστατικό της εκπαιδευτικής διαδικασίας, η οποία επίσης περιλαμβάνει:

  • Ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασύγχρονης τηλεκατάρτισης (e-learning),
  • 16 σεμινάρια σύγχρονης τηλεκατάρτισης,
  • Εκπαιδευτικές Συναντήσεις & Τηλεδιασκέψεις, και
  • Roadshow microseminar, με τη χρήση τεχνικών coaching, για την κάλυψη των εξατομικευμένων αναγκών κάθε ΣΕΜ.

Μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία, τα μέλη των ΣΕΜ και όλοι οι εμπλεκόμενοι στη λειτουργία τους αποκτούν πλήρη και ολοκληρωμένη αντίληψη για το ζήτημα της πολιτικής συμμετοχής υπηκόων τρίτων χωρών και θα είναι σε θέση να διαχειρίζονται περίπλοκες καταστάσεις, αλλά και να προσφέρουν αξιόπιστες υπηρεσίες, μέσα στο σύνθετο περιβάλλον της εκπροσώπησης και συνεργασίας διακριτών ομάδων των τοπικών κοινοτήτων.