Μεθόδευση παραχώρησης εκτάσεων του Αμπελουργικού σε ιδιώτες καταγγέλλει ο Γ. Σταθάς

Κοινοποίηση στα Social Media

Ερώτηση με θέμα μεθόδευση παραχώρησης 200 στρεμμάτων του Αμπελουργικού Φυτώριου Αλιάρτου σε ιδιωτικές εταιρείες με παράνομες και παράτυπες ενέργειες της Δ/σης Πολιτικής Γης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατέθεσαν προς  τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ μεταξύ των οποίων και ο βουλευτής Βοιωτίας του Γιάννης Σταθάς: 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4, παρ. β του νόμου 4061/2012 που αφορά την «Διαχείριση και προστασία ακινήτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» προβλέπεται η «Δωρεάν παραχώρηση, κατά χρήση, ακινήτων στο Δημόσιο και τους ΟΤΑ και σε ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα για κοινωφελής σκοπούς. Για την παραχώρηση της χρήσης εισηγείται η Δ/νση Πολιτικής Γης του ΥΠΑΑΤ, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου φορέα στην οποία περιγράφεται το ακίνητο, κατά εμβαδόν, θέση και συντεταγμένες στο Ελληνικό γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς και προσδιορίζεται η χρονική διάρκεια παραχώρησης»

Δυνάμει μάλιστα της ανωτέρω διάταξης ο Δήμος Αλιάρτου είχε υποβάλλει στην Δ/νση Πολιτικής Γης του ΥΠΑΑΤ την υπ’ αριθμ. 1817/19-2-2013 αίτηση, η οποία συνοδευόταν από τα απαραίτητα παραστατικά, με την οποία ζητούσε την παραχώρηση 11 κληροτεμαχίων τα οποία ανήκουν στο αμπελουργικό φυτώριο Αλιάρτου, για 15ετή χρήση. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι τα προϊόντα της καλλιέργειας, η οποία θα πραγματοποιούνταν με ίδια μέσα και με την βοήθεια εθελοντών δημοτών, θα χρησιμοποιούνταν για κοινωφελείς σκοπούς, και ιδιαίτερα για την στήριξη των κοινωνικών δομών του Δήμου Αλιάρτου, σκοπός ο οποίος υπογραμμίζεται στην κατατεθείσα έκθεση.

Αντ’ αυτού, και παρά την δημόσια εκφρασμένη πολιτική του ΥΠΑΑΤ περί κατά προτεραιότητα παραχώρηση ομοίων εδαφών σε νέους αγρότες, ο Δήμος Αλιάρτου πληροφορήθηκε την ύπαρξη του υπ’αιθμ. 1038/43091/15-4-2013 διαβιβαστικού της Δ/νσης Πολιτικής Γης του ΥΠΑΑΤ προς το Περιφερειακό Συμβούλιο Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προκειμένου να γνωμοδοτήσει για την παραχώρηση κληροτεμαχίων, προσκομίζοντας ταυτόχρονα τους φακέλους δύο ιδιωτικών εταιρειών. Η μεθόδευση της παράνομης παραχώρησης αφορά την  «αξιοποίηση» συνολική έκταση 200 στρεμμάτων του Αμπελουργικού Φυτώριου Αλιάρτου και την παράδοσή της στις εταιρείες Green Progress I Ενεργειακή Τεχνική Ε.Π.Ε.(127,87 στρέμματα) και Eco Green Progress Ενεργειακή Τεχνική Ε.Π.Ε (73,388 στρέμματα) – έναντι καταβολής κάποιου τιμήματος και μετά από «δημοπρασία». Το διαβιβαστικό δεν συνοδεύεται από οποιαδήποτε τεκμηρίωση της αναγκαιότητας και σκοπιμότητας της ενέργειας, ούτε έστω από στοιχειώδη τεχνική έκθεση αναφορικά με το αντικείμενο της μελλοντικής επένδυσης, την σχέση κόστους-οφέλους και το παραγόμενο θετικό κοινωνικό και οικονομικό όφελος.

Επειδή:

Α) Υπάρχει ανεξήγητη σπουδή της Δ/σης Πολιτικής Γης του ΥπΑΑ&Τ  χωρίς οποιαδήποτε τεκμηρίωση αλλά και διαβούλευση να εκφέρει γνώμη και να εισηγηθεί παραπλανητικά στο Περιφερειακό Συμβούλιο

Β) Αποκρύπτεται το γεγονός ότι η μεθόδευση αφορά ουσιαστικά τα ίδια επιχειρηματικά συμφέροντα παρά την παρουσίαση δυο εταιρειών

Γ) Η αίτηση αφορά και συναινεί όχι στην επένδυση αλλά στο φορέα της χωρίς διαγωνισμό και τις άλλες προβλεπόμενες νόμιμες διαδικασίες

Δ) Αποκρύφτηκε εκ του πονηρού το ισχύον αίτημα του Δήμου Αλιάρτου

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

– Για ποιο λόγο δεν παραχωρήθηκαν στον Δήμο Αλιάρτου τα κληροτεμάχια για τα οποία κατέθεσε την σχετική αίτηση στις 19-2-2013, ώστε να ενδυναμωθούν οι κοινωνικές δομές και να παράσχουν υπηρεσίες σε ανέργους, πληθυσμιακές ομάδες που μειονεκτούν και συνταξιούχους που πένονται;

– Με ποιο σκεπτικό μεθοδεύεται να παραχωρήθηκαν 200 στρέμματα εύφορης γης σε ιδιωτικές εταιρείες, αντικείμενο των οποίων είναι τα φωτοβολταϊκά συστήματα, και ουδεμία σχέση έχουν με την καλλιέργεια της γης;

– Έχουν τηρηθεί οι προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες παραχώρησης, όπως και οι διαδικασίες της δημοπρασίας;

– Προτίθεται το Υπουργείο να τηρήσει το νόμο και να εξετάσει ουσιαστικά και θετικά την αίτηση του Δήμου Αλιάρτου;

Παρακαλούμε όπως κατατεθούν στη Βουλή τα σχετικά έγγραφα.

 

Οι ερωτώντες βουλευτές

Σταθάς Γιάννης

Αποστόλου Βαγγέλης

Κυριακάκης Βασίλης