Πράσινες Πολιτιστικές Διαδρομές από το δήμο Λεβαδέων

Κοινοποίηση στα Social Media

Στο πλαίσιο της εκπόνησης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης σχετικά με την εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη, η Διεύθυνση Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Υπουργείου Πολιτισμού συνεχίζει τη διοργάνωση της δράσης Πράσινες Πολιτιστικές Διαδρομές, η οποία στοχεύει στην ανάδειξη της πολιτιστικής ταυτότητας και της ιστορικής παράδοσης, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας, την ενεργοποίηση των πολιτών, αλλά και την προαγωγή της τουριστικής ανάπτυξης.

Ο Δήμος Λεβαδέων σε συνεργασία με την 23η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, τη Δ/νση Π.Ε. Ν. Βοιωτίας, τις Σχολικές Συμβούλους 1ης και 2ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Π.Ε. Ν. Βοιωτίας, τη Σχολική Σύμβουλο της 29ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Προσχολικής Αγωγής, την Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων, το Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία και το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Στυλίδας, συμμετέχουν στην δράση αυτή του Υπουργείου Πολιτισμού και  διοργανώνουν την Πράσινη Πολιτιστική Διαδρομή στη Λιβαδειά με τίτλο «Στης Έρκυνας τις όχθες – νερό και χρόνος, φύση και άνθρωπος».

Η Πράσινη Πολιτιστική Διαδρομή στη Λιβαδειά θα έχει τους ακόλουθους σταθμούς:

Κτήριο Νεροτριβής – Ιστορικό και Εθνολογικό Μουσείο

Νερόμυλος και βιοτεχνικό κτήριο (σημ. Συνεδριακό Κέντρο) του Δήμου Λεβαδέων

Μεσαιωνικό Κάστρο και Πύργος νερού

Φαράγγι Έρκυνας και πηγές Κρύας

Τρίχινο γεφύρι-υδραγωγείο (μελλοντική κατάληξη διαδρομής)

Σύντομη περιγραφή εκπαιδευτικής δράσης

Θα γίνουν εκπαιδευτικοί περίπατοι μαθητών κατά μήκος του ποταμού, με έμφαση στις αλληλεπιδράσεις φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Στα επιλεγμένα σημεία δράσεων, θα αποδοθεί η πολλαπλή συμβολή του ποταμού στην καθημερινότητα των ανθρώπων και στην οικονομική ζωή της περιοχής. Επίσης θα δοθεί έμφαση στη σχέση μνημείων και περιβάλλοντος ώστε να γίνει αντιληπτό ότι ένας αρχαιολογικός χώρος ή ένα μνημείο εντάσσεται στο φυσικό περιβάλλον και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του και συνυπάρχει με αυτό.

Θα δημιουργηθεί εκπαιδευτικό υλικό από τους φορείς : καρτέλα για κάθε σημείο δράσεων (σύντομο ερμηνευτικό κείμενο, εποπτικό υλικό, προτεινόμενες εκπαιδευτικές δράσεις, πηγές). Θα δημιουργηθεί το οδοιπορικό της διαδρομής, ως φύλλο εργασίας και αναμνηστικό συμμετοχής στη δράση. Θα τοποθετηθεί   πινακίδα στην είσοδο της Πράσινης Πολιτιστικής Διαδρομής σχεδιασμένη από μαθητές της Α/βάθμιας Εκπ/σης.

Το ντοκιμαντέρ  της  «Πράσινης Πολιτιστικής μας Διαδρομής»  θα δημιουργηθεί   από τη σχολική ομάδα της Β/βάθμιας Εκπ/σης «Μικροί Κινηματογραφιστές Λιβαδειάς».

Προετοιμασία Εκπαιδευτικών Δράσεων

Δευτέρα 20 Μαΐου 2013, 17:00

Θα συναντηθούν όλοι οι φορείς με εκπαιδευτικούς για να τους παρουσιάσουν εκπαιδευτικό υλικό για τα παρακάτω σημεία:

Ιστορικό και Εθνολογικό Μουσείο: το Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών θα παρουσιάσει πλευρές της καθημερινής ζωής σε σχέση με την πόλη και το νερό (νεροτριβή, νερόμυλος).

Ιστορικό και Εθνολογικό Μουσείο: στο μουσείο του Δήμου Λεβαδέων θα προβάλλεται βίντεο εικονικής πραγματικότητας για το μαντείο του Τροφωνείου στην περιοχή του φαραγγιού.

Μεσαιωνικό κάστρο και πύργος νερού: η 23η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων θα παρουσιάσει στοιχεία της παρουσίας ανθρώπινων δομών στο φαράγγι και κατά μήκος του ποταμού, κατά τη μεσαιωνική εποχή και θα αναφερθεί στη σχέση και τη συνύπαρξη μνημείου και φυσικού περιβάλλοντος.

Φαράγγι Έρκυνας: η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία θα παρουσιάσει τα πουλιά του φαραγγιού και ο Δήμος Λεβαδέων θα παρουσιάσει τη χλωρίδα και ιδιαίτερα τα βότανα της περιοχής.

Πηγές Έρκυνας: το ΚΠΕ Στυλίδας θα παρουσιάσει το ποτάμι.

 

Υλοποίηση Εκπαιδευτικών Δράσεων Σχολείων

Δευτέρα 27 Μαΐου  ως  Παρασκευή 31 Μαΐου 2013

Οι σχολικές τάξεις που θα έχουν ασχοληθεί με τα επιλεγμένα σημεία της Πράσινης Πολιτιστικής Διαδρομής θα «φιλοξενήσουν» μία άλλη τάξη και θα της παρουσιάσουν τις δράσεις τους.

 

Εορταστικό Κλείσιμο Δράσης: 

Κυριακή 2 Ιουνίου 2013, 10:30 π. μ. στο Συνεδριακό Κέντρο Κρύας, Δήμου Λεβαδέων: Χαιρετισμός για τη δράση από όλους τους φορείς.

Θα ακολουθήσει περίπατος και παρουσίαση των σημείων ενδιαφέροντος της διαδρομής, από τους φορείς για όλους τους παρευρισκόμενους.