Αίτηση πτώχευσης κατέθεσε το ιστορικό «22» στη Θήβα

Κοινοποίηση στα Social Media

Η Εθνική Ομοσπονδία Ενώσεων Προστασίας Πολιτών Καταναλωτών Δανειοληπτών, σε συνεργασία με το ιστορικό σωματείο εργαζομένων « Ο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ» , της καπνοβιομηχανίας Θ.Δ. Γεωργιαδης Α.Ε. – μιας από τις παλαιότερες της χώρας – συναποφάσισαν κοινή δράση, προκειμένου να συνεχιστεί η λειτουργία του ιστορικού εργοστασίου στην Θήβα και να απορριφθεί η κατατεθείσα αίτηση πτώχευσης , από πλευράς της ιδιοκτησίας.

Η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων της καπνοβιομηχανίας Θ.Δ. Γεωργιαδής Α.Ε. που εκπροσωπούνται από το σωματείο « Ο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ» , είναι και μέλη της Εθνικής Ομοσπονδίας Ενώσεων Προστασίας Πολιτών Καταναλωτών Δανειοληπτών…..
Η Εθνική Ομοσπονδία, θα παράσχει πλήρη τεχνική και επιστημονική στήριξη , σε δικαστικό και εξωδικαστικό επίπεδο και σε τεχνοκρατικό επίπεδο ως προς την λειτουργία του εργοστασίου , προκειμένου να διατηρηθεί εν ζωή και σε λειτουργία μία από τις ελάχιστες εναπομένουσες ελληνικές καπνοβιομηχανίες , αλλά και προκειμένου να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας των εργαζομένων , σε μία περιοχή όπως η Θήβα , που τα ποσοστά ανεργίας πλησιάζουν το 50%. Η λύση που προωθείται είναι το εργοστάσιο , να λειτουργήσει με ένα μικτό επενδυτικό σχήμα , όπου θα συμμετέχει το σωματείο των εργαζομένων και επενδυτές , από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Παράλληλα καταγγέλλεται πολιτικά η τρικομματική κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου Κουβέλη που παρά τις εξαγγελίες για ανάπτυξη και προσέλκυση επενδύσεων , αδυνατεί να επιλύσει γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και εμπόδια , που συνετέλεσαν κατά μέγιστο βαθμό στην αίτηση πτώχευσης του καπνεργοστασίου Θ.Δ. Γεωργιαδής Α.Ε.

Πλέον συγκεκριμένα το σωματείο των εργαζομένων, καταγγέλλει εξαπάτηση από πλευράς του ελληνικού δημοσίου – Υπουργείο Οικονομικών Τελωνειακές υπηρεσίες – ειδικότερα παρά τις αλλεπάλληλες παρεμβάσεις και παρακλήσεις του σωματείου των εργαζομένων και των δευτεροβάθμιων και τριτοβάθμιων οργάνων (Εργατικό Κέντρο Θήβας , Ο.Ε.Κ.Ε. , Γ.Σ.Ε.Ε. ) , προς τους αρμόδιους φορείς να αποδεχθούν συγκεκριμένη πρόταση / λύση που θα επέτρεπε την συνέχιση της παραγωγής και των εξαγωγών (που αποτελούσαν το 85% του τζίρου) της επιχείρησης και παρά το γεγονός ότι οι αρμόδιοι κρατικοί φορείς επιβεβαίωναν ότι η συγκεκριμένη λύση ήταν σύννομη και προβλέπονταν από τον κανονισμό, ωστόσο αρνούνταν πεισματικά να επιτρέψουν την υιοθέτηση της.

Μετά τιμής
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ