4η Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου

Κοινοποίηση στα Social Media

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 7 Νοεμβρίου η 4ηΣυνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος των τριών Περιφερειών Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας & Ηπείρου 2007-2013, η οποία φιλοξενήθηκε στα Καμένα Βούρλα στο πλαίσιο της Προεδρίας της Στερεάς Ελλάδας για το 2012.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελεί πολύ σημαντικό όργανο, αφού αποστολή της είναι η παρακολούθηση, η εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας και η ποιότητα υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Αποστολή που αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία αυτή την εποχή, της κρίσης, στην οποία επιβάλλεται να αξιοποιείται κάθε ευρω του ΕΣΠΑ, συνεισφέροντας στην τόνωση της οικονομίας.

Κεντρικά θέματα της συνεδρίασης ήταν η πρόοδος υλοποίησης του Προγράμματος της τρέχουσας περιόδου 2007-2013, καθώς και η έναρξη σχεδιασμού της Ε΄Προγραμματικής περιόδου.

Κατά την τοποθέτησή του ο κ. Περγαντάς αναφέρθηκε συνοπτικά στην πορεία εφαρμογής του Προγράμματος των τριών Περιφερειών, δίνοντας την εικόνα της πλήρους εξέλιξής του και της αύξησης των ρυθμών υλοποίησής του, που συμβάλει σημαντικά στον εθνικό στόχο της επιτάχυνσης και της αξιοποίησης του ΕΣΠΑ. Ειδικότερη αναφορά, έκανε ο Περιφερειάρχης στο Πρόγραμμα της Στερεάς Ελλάδας, λέγοντας :

«Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με την ισχύουσα εκχώρηση από το Υπουργείο έχει αναλάβει τη διαχείριση 212,57 εκ. €, στα οποία προστίθενται και άλλα 59,74 εκ. €, που έχουν εκχωρηθεί από το ΕΠΠΕΡΑΑ για περιβαλλοντικές παρεμβάσεις.

 Το πρόγραμμά μας υλοποιείται με επιτυχία και χαρακτηρίζεται από υψηλή απορρόφηση των εκχωρημένων ποσών. Ειδικότερα :

  • Η ΕΔΑ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έχει εκδώσει μέχρι σήμερα 63 προσκλήσεις συνολικής δημόσιας δαπάνης 436,85 εκ. €.
  • Έχουν ενταχθεί 308 έργα προϋπολογισμού 380,31 εκ. €, δηλαδή ποσοστό 178,91 % επί της εκχώρησης.
  • Έχουν αναληφθεί συμβάσεις ύψους 250,52 εκ. €, δηλαδή ποσοστό 117,59 % επί της εκχώρησης.
  • Έχουν δηλωθεί στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα σύμφωνα με στοιχεία της 27ης Οκτωβρίου, δαπάνες 142,73 εκ. €, δηλαδή ποσοστό απορρόφησης 67,15 %, που παραμένει ένα από τα υψηλότερα στην Ελλάδα.

 Αυτά τα πολύ θετικά αποτελέσματα στη Στερεά Ελλάδα, επιδιώκουμε να τα μεγιστοποιήσουμε, ζητώντας ακόμα περισσότερη εκχώρηση για να υλοποιήσουμε έργα αναγκαία και χρήσιμα για τον τόπο και την κοινωνία.

Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου, προωθούμε και επιδιώκουμε :

  • Τη δυνατότητα μεταφοράς πόρων μεταξύ των αξόνων του προγράμματος, στο πλαίσιο μιας αναθεώρησης που θα κατευθύνεται στις ανάγκες της Στερεάς Ελλάδας.
  • Την απρόσκοπτη υλοποίηση των δράσεων του Κοινωνικού Ταμείου, καθώς παρά την υψηλή ανεργία δεν έχει δοθεί στην Περιφέρεια λόγω στόχου 2, η ανάλογη ενίσχυση.
  • Την επιπλέον ενίσχυση της Στερεάς Ελλάδας, με την υλοποίηση σημαντικών έργων μέσα από τομεακά προγράμματα των Υπουργείων και ειδικά από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα της Προσπελασιμότητας και του Περιβάλλοντος.»

Την πολύ καλή εξέλιξη του Προγράμματος επιβεβαίωσαν τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης  και ειδικά οι εκπρόσωποι της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Εφαρμογής Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (REGIO 13).

Χαρακτηριστική ήταν η αναφορά, πως η εξαιρετική πορεία του προγράμματος επιβεβαιώνεται από την απρόσκοπτη επίτευξη του στόχου ν+3 του 2013. Συγκεκριμένα, ενώ, σε 14 μήνες από σήμερα, τα πέντε Περιφερειακά Προγράμματα της χώρας, καλούνται να δαπανήσουν περίπου 1,7 δις € ώστε να μην υπάρξει απώλεια πόρων, το Πρόγραμμα της Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας & Ηπείρου, χρειάζεται μόνο 70 εκ. €.

Επιπλέον, ανάμεσα στους φορείς διαχείρισης του ΕΣΠΑ – Περιφέρειες και Υπουργεία – οι τρείς Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας και Ηπείρου είναι πρώτες με μεγάλη διαφορά στην απορρόφηση πόρων όλων των Ταμείων (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, Ταμείο Συνοχής), μαζί με το Υπουργείο Ανάπτυξης.

Ακόμα, σε σχέση με την υλοποίηση της παρούσας Προγραμματικής Περιόδου 2007 – 2013, συγκλίνουσα θέση των τριών Περιφερειαρχών Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας και Ηπείρου, ήταν η απόλυτη αναγκαιότητα ολοκλήρωσης των μελετών και της κατασκευής του Ε65 (Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας). Κοινή θέση όλων είναι πως πρέπει να αποτελέσει μεγάλη κεντρική προτεραιότητα η εξέλιξη του μεγάλου οδικού άξονα, που είναι οριζόντια αναπτυξιακή υποδομή για όλες τις Περιφέρειες.

Συνεχίζοντας την τοποθέτησή του, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειάρχης Κλέαρχος Περγαντάς, επεσήμανε τα βασικά θέματα σχεδιασμού που αφορούν την Ε΄Προγραμματική περίοδο. Συγκεκριμένα τόνισε :

«Γνωρίζουμε όλοι, πως παρά τα στατιστικά στοιχεία του ΑΕΠ, ειδικά η Στερεά Ελλάδα αντιμετωπίζει έντονα προβλήματα, που απορρέουν από την παρατεταμένη ύφεση που πλήττει τη χώρα.

 Με την έναρξη σχεδιασμού της Ε΄προγραμματικής περιόδου, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που αποτυπώνεται στην πρώτη εγκύκλιο, λαμβάνονται υπόψη ως έτη αναφοράς του ΑΕΠ, η τριετία 2007-2009. Στην ίδια εγκύκλιο καθιερώνεται η ενδιάμεση κατηγορία Περιφερειών, με ΑΕΠ μεταξύ του 75 και του 90 % του κοινοτικού μέσου όρου, στην οποία εντάσσεται πλέον η Στερεά Ελλάδα.

 Το γεγονός αυτό είναι μια θετική εξέλιξη για την Περιφέρειά μας, δεδομένου ότι ξεκινάμε πλέον από μια αφετηρία που είναι πιο κοντά στην κοινωνική και οικονομική μας πραγματικότητα.

 Επίσης, θετικό παραμένει το γεγονός της ενίσχυσης της χώρας μας, κατά την επόμενη προγραμματική περίοδο, με κονδύλια του Ταμείου Συνοχής. Έτσι ενισχύονται οι επιδιώξεις όλων των Περιφερειών και περισσότερο της Στερεάς Ελλάδας για την ολοκλήρωση μεγάλων δικτύων μεταφορών και επικοινωνιών, καθώς και δράσεων περιβάλλοντος.

 Όμως, εμείς οφείλουμε να διεκδικήσουμε αυτά τα θετικά να γίνουν θετικότερα. Πιστεύοντας πως η νέα και δύσκολη οικονομική πραγματικότητα στην Ελλάδα, θα πρέπει να αποτελεί θεμελιακό στοιχείο σχεδιασμού της περιόδου 2014-2020, είναι προγραμματικά ορθό και αναγκαίο για την ρεαλιστική εφαρμογή του προγράμματος, τα έτη αναφοράς του ΑΕΠ να αφορούν την τριετία 2009-2011. Επιπλέον το κριτήριο του ΑΕΠ δεν θα πρέπει να αποτελεί τον μοναδικό δείκτη ευημερίας των Περιφερειών, αλλά να συνεκτιμηθεί ένα σύνολο δεικτών που θα αποτυπώνουν την πραγματική μας κατάσταση, όπως οι επιπτώσεις της παρατεταμένης ύφεσης, η υψηλή ανεργία, η ύπαρξη απομακρυσμένων περιοχών, οι γεωγραφικές ιδιαιτερότητες, οι αναπτυξιακές ανισότητες, η κάθετη μείωση της οικονομικής δραστηριότητας και τις συνεπαγόμενες απειλές του κοινωνικού ιστού.

 Στην κατεύθυνση αυτή, ως Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, έχουμε παρέμβει και συνεχίζουμε να παρεμβαίνουμε τόσο σε κεντρικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»

Τέλος, ο κ. Περγαντάς τόνισε τις νέες δυνατότητες και το ρόλο των Περιφερειών στον σχεδιασμό και την εφαρμογή της Ε΄Προγραμματικής Περιόδου, επισημαίνοντας:

«Ειδικά για τις αιρετές Περιφέρειες, η Ε΄προγραμματική περίοδος αποτελεί μια πολύ σημαντική, μια πραγματική πρόκληση. Διανοίγονται μεγάλες δυνατότητες να αναβαθμίσει το ρόλο της. Κι αυτό συμβαίνει κυρίως, γιατί ο σχεδιασμός των θεσμικών οργάνων της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020, συνεχίζει να ενισχύει – ίσως και περισσότερο από την τρέχουσα περίοδο – το ρόλο της Αυτοδιοίκησης στη διαμόρφωση και στην εφαρμογή των αναπτυξιακών προγραμμάτων κάθε χώρας.

 Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, βασικοί εταίροι σχεδιασμού και εφαρμογής είναι οι αιρετές Περιφέρειες. Κι αυτό είναι θεμελιώδες χαρακτηριστικό, που διαφοροποιεί το σχεδιασμό της Ε΄προγραμματικής περιόδου από όλες τις προηγούμενες.

 Εμείς λοιπόν, οι εκπρόσωποι των πρώτων αιρετών Περιφερειών της χώρας, είναι αναγκαίο να αναδείξουμε τους πολιτικούς προβληματισμούς μας και να συμβάλλουμε σε ένα σχεδιασμό, με την Αυτοδιοίκηση πρωταγωνιστή όπου χρειάζεται και ουσιαστικό συμμέτοχο όπου πρέπει.

Ειδικότερα να επικεντρώσουμε :

  • Στην προώθηση και ολοκλήρωση βασικών κεντρικών μεταρρυθμίσεων που επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα της χώρας. Ενδεικτικά αναφέρουμε : τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης, τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, την ολοκλήρωση και εφαρμογή του χωροταξικού σχεδιασμού, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση.
  • Στην αναθεώρηση της συγκεντρωτικής δομής διαχείρισης και εφαρμογής των Κοινοτικών Προγραμμάτων, με τη μέγιστη διάχυση αρμοδιοτήτων και πόρων στις Περιφέρειες. Και βεβαίως παράλληλα με ευέλικτο και λειτουργικό σύστημα διαχείρισης και εφαρμογής.
  • Στη θεσμική θωράκιση του Καλλικράτη, με την ουσιαστική συμμετοχή της Αυτοδιοίκησης. Κι αυτό να ξεκινήσει από τώρα, από την έναρξη σχεδιασμού, με ενίσχυση της εκπροσώπησης των Περιφερειών στα όργανα σχεδιασμού που θεσπίζονται στην 1η Εγκύκλιο.»

Με τις παρουσιάσεις, τις τοποθετήσεις και τις παρεμβάσεις των μελών και των συμμετεχόντων , πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η Συνεδίαση, η οποία ήταν αναγκαία για την ομαλή πορεία και την επιτάχυνση του προγράμματος, με στόχο τη συμβολή των πόρων του ΕΣΠΑ στη μείωση της ανεργίας και την τόνωση της αγοράς.