Πρόγραμμα δωρεάν διανομής τροφίμων σε άπορους, μέσω Δήμου Λεβαδέων

Κοινοποίηση στα Social Media

Από τη Δ/νση Αγροτικής  Οικονομικής  και  Κτηνιατρικής Π.Ε. Βοιωτίας  ανακοινώνεται   ότι για το 2013 θα εφαρμοστεί το πρόγραμμα της Δωρεάν  διανομής τροφίμων μέσω φορέων υλοποίησης σε άπορα άτομα ή άπορες οικογένειες.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1)Αίτηση Ενδιαφερόμενου

2)Αντίγραφο αποδεικτικού στοιχείου ταυτότητος.

3)Άδεια διαμονής σε ισχύ(μόνο για αλλοδαπούς τρίτων χωρών).

4)Εκκαθαριστικό εφορίας του 2012.

5)Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

Το κριτήριο επιλεξιμότητας για τους απόρους διαμορφώνεται βάσει οικονομικών και κοινωνικών στοιχείων και είναι:

1.Για το άπορο άτομο, το ατομικό εισόδημα μέχρι και 7200€.

2.Για την άπορη οικογένεια το οικογενειακό εισόδημα, ως ακολούθως:

α)Για οικογένεια με 2 μέλη (αιτών/ούσα και ο/η σύζυγος ή αιτών/ούσα και ένα προστατευμένο μέλος): μέχρι και 10700€.

β)Για οικογένεια με 3 μέλη (αιτών/ούσα και ο/η σύζυγος μ` ένα προστατευόμενο μέλος ή αιτών/ούσα και δύο προστατευόμενα μέλη):και 11520€.

γ)Για οικογένεια με 4 μέλη (αιτών/ούσα, και ο/η σύζυγος με δύο προστατευμένα μέλη ή αιτών/ούσα και τρία προστατευμένα μέλη):μέχρι και 14400€.

δ)Για οικογένεια με 5 μέλη (αιτών/ούσα, και ο/η σύζυγος με τρία προστατευμένα μέλη ή αιτών/ούσα και τέσσερα προστατευμένα μέλη): μέχρι και 17280€.

3.Στην περίπτωση άπορου ατόμου ,που έχει αναπηρία 67% και άνω το εισοδηματικό κριτήριο προσαυξάνεται κατά 3600€.Σε περίπτωση άπορης οικογένειας με ένα ή και περισσότερα μέλη ,που παρουσιάζουν αναπηρία  67% και άνω, το εισοδηματικό κριτήριο, προσαυξάνεται άπαξ  κατά το ίδιο ποσό.

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΑΡΓΥΡΗΣ