Συνεδριάζει το Δ.Σ. Θήβας

Κοινοποίηση στα Social Media

Η  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου Θηβαίων, θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Παλαιού Δημαρχείου-οδός Πινδάρου και Οιδίποδος, στις  13 ΜΑΪΟΥ του 2013, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 19:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης  :

1)         Έκδοση ψηφίσματος σχετικά με την τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου των Δημοτικών Επιχειρήσεων που επέρχεται με Νόμο που ψηφίστηκε πρόσφατα.

2)         Τροποποίηση της με αρ. 106/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την αποδοχή της απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο : «Κατασκευή ανάπλασης οδού Πινδάρου Δήμου Θηβαίων», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 5 «Αειφόρος Ανάπτυξη και βελτίωση της ποιότητας ζωής στην Περιφέρεια Στερεάς» του ΕΠ «Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου 2007 – 2013», αποδοχή χρηματοδότησης, ορισμό υπόλογου διαχειριστή και άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού.

3)         Έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και τρόπου εκτέλεσης για το έργο «Βελτίωση και ενεργειακή αναβάθμιση καταστήματος δημοτικής αγοράς του Δήμου Θηβαίων».

4)         Επικαιροποίηση – προσαρμογή  της με αρ. 208/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την υποβολή πρότασης συγχρηματοδότησης της πράξης με τίτλο : «Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης δημοτικών κτιρίων Δήμου Θηβαίων», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος & Αστικές Μεταφορές – Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013».

5)         Εκλογή δυο (2) δημοτικών συμβούλων από τις παρατάξεις της μειοψηφίας στην Εκτελεστική Επιτροπή για τις περιπτώσεις που αυτή λειτουργεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 45 παρ. 4 του Ν. 3979/2011.

6)         Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Θηβαίων στην Επιτροπή Επιλογής Δικηγόρου μετά την υπ’ αριθ. 773/2013 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

7)         Καθορισμός ειδικότητας για την πρόσληψη εργαζόμενου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στα  πλαίσια της υλοποίησης  του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων Βίας σε Τοπικό Επίπεδο στο Δήμο Θηβαίων ΕΣΠΑ 2007-2013».

8)         Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση τακτικού μέλους του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΘ (σχετ. η υπ’ αριθ. 58/2013 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΘ).

9)         Λήψη απόφασης για την παραχώρηση μιας (1) θέσης στάθμευσης έμπροσθεν της οικίας της κ. Παπαδοπούλου Δέσποινας του Αλεξάνδρου,  επί της οδού Ετεοκλέους 5 στη Θήβα, λόγω αναπηρίας (σχετ. η υπ’αριθ. 62/2013 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

10)      Λήψη απόφασης για την παραχώρηση μιας (1) θέσης στάθμευσης έμπροσθεν της οικίας του κ. Μουτζούρη Αργύριου του Αποστόλου στις Εργατικές Κατοικίες Θήβας ΙΙΙ Τάχι – στοίχος 22 στη συνοικία Τάχι Θηβών, για την εξυπηρέτηση του αναπήρου τέκνου του  (σχετ. η υπ’αριθ. 61/2013 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

11)      Λήψη απόφασης για τη δημιουργία μιας (1) θέσης στάθμευσης επί της οδού Κέβητος 5 στη Θήβας, μπροστά από την είσοδο των Σ.Ο.Α. (σχετ. η υπ’ αριθ. 46/2013 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

12)      Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Θηβαίων στην έκθεση Αγροτικών Προϊόντων Ποιότητας που θα πραγματοποιηθεί στην «Τεχνόπολη» του Δ.Αθηναίων το διάστημα από 17 έως 19 Μαϊου 2013.

13)      Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Θηβαίων στο Φεστιβάλ με θέμα : «Κερνάμε Ελλάδα» που θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του Μοσχοποδίου το διάστημα από 14 έως 16 Ιουνίου 2013.

14)      Διάθεση βοσκήσιμων εκτάσεων του Δήμου Θηβαίων στους αιτούντες κτηνοτρόφους, για το έτος 2013, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 84 του Ν.3852/2010.

15)      Λήψη απόφασης για τη διάθεση του ποσού  των 14.409,45€ για εργασίες στεγανοποίησης της στέγης του ΕΠΑΛ – ΕΠΑΣ. (θέμα από αναβολή).

16)      Έγκριση της υπ’ αριθ. 2/2013 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή των Σχολικών Μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δ.Θηβαίων», η οποία αφορά την έγκριση απολογισμού του οικον.έτους 2011.

17)      Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο : «Αποκατάσταση ζημιών αντλιοστασίου».

18)      Έγκριση οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο : «Οδοποιία Αμπελοχωρίου».

19)      Έγκριση οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο : «Βελτίωση διαφόρων δημοτικών οδών 2008».

20)      Έγκριση  άδειας εισόδου – εξόδου σε γήπεδο ιδιοκτησίας Χαραλ. Κούρτη σε δημοτικό δρόμο στη θέση «ΕΛΙΤΣΑ» της Τ.Κ. Ξηρονομής του Δ.Θηβαίων.

21)      Αποδοχή πίστωσης ποσού 1.623,42€ από ΥΠ.ΕΣ. για την κάλυψη δαπάνης μισθωμάτων των κτιρίων του ΚΕΠ.