«Συναγερμός» για διοχέτευση ρευστότητας σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Κοινοποίηση στα Social Media

enesi-reustotitasΘΕΤΙΚΗ αλλά και με αρκετές προειδοποιήσεις ήταν η έκθεση της ομάδας δράσης για την Ελλάδα (task force) για το α’Α τρίμηνο του 2013, στην οποία διαπιστώνεται μεγάλη πρόοδος, αλλά ταυτόχρονα τονίζεται ότι υπάρχουν 15 έργα άμεσης προτεραιότητας τα οποία ενδεχομένως να μην ολοκληρωθούν. Όπως τονίζεται στην έκθεση «στο α’Α τρίμηνο του 2013 οι ελληνικές αρχές έκαναν μεγάλη χρήση της τεχνικής βοήθειας προκειμένου να στηριχθεί ένα μεγάλο φάσμα μεταρρυθμίσεων. ‘Ανω του 30% της τεχνικής βοήθειας (όπως μετράται βάσει των ημερών παρουσίας-συνεδριάσεων εμπειρογνωμόνων), ή του 40% του συνόλου των επισκέψεων εμπειρογνωμόνων, με μέριμνα της task force από την εποχή της σύστασής της, το Σεπτέμβριο του 2011, παρασχέθηκε κατά τη διάρκεια του εν λόγω τριμήνου».

Την άποψή του για τη βοήθεια της task force αλλά και τις ελληνικές προσπάθειες εξέφρασε και ο Ευρωπαίος επίτροπος Όλι Ρεν (στον οποίο ανήκει η «εποπτεία» της task force), τονίζοντας ότι «η ομάδα δράσης διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη της Ελλάδας κατά την υλοποίηση της ιδιαίτερα απαιτητικής διαδικασίας των εις βάθος διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές δημιουργούν τις προϋποθέσεις για μια πιο ανταγωνιστική ελληνική οικονομία, ικανή να παράγει αειφόρο ανάπτυξη και απασχόληση. Έχει γίνει ήδη σημαντικό έργο, υπό πολύ δύσκολες συνθήκες. Είναι σημαντικό να διατηρηθεί ο ρυθμός των μεταρρυθμίσεων, σε συνδυασμό με τη δέσμευση και την αποφασιστικότητα που επέδειξαν οι ελληνικές αρχές και ο ελληνικός λαός τους τελευταίους μήνες».

Έργα προτεραιότητας

Σε ό,τι αφορά τα έργα προτεραιότητας, όπως χαρακτηρίζονται, για τα οποία υπάρχει χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, έως τις αρχές Μαρτίου είχαν ολοκληρωθεί 15 από τα 181, με τον συνολικό συγχρηματοδοτούμενο προϋπολογισμό να φθάνει στα 177 εκατ. ευρώ. Εντός του χρονοδιαγράμματος υλοποιούνται 86 έργα (συνολικός συγχρηματοδοτούμενος προϋπολογισμός 2,58 δισ.  ευρώ). Για 70 έργα απαιτείται επιτάχυνση (συνολικός συγχρηματοδοτούμενος προϋπολογισμός 8,37 δισ. ευρώ). Το μεγάλο πρόβλημα, όμως, έγκειται σε 15 έργα για τα οποία εκφράζεται η άποψη ότι δεν υπάρχει πιθανότητα ολοκλήρωσης (με συνολικό συγχρηματοδοτούμενο προϋπολογισμό 387 εκατ. ευρώ), ενώ ένα έργο ήδη έχει ακυρωθεί, με συγχρηματοδοτούμενο προϋπολογισμό ύψους δύο εκατ. ευρώ. Επίσης 34 έργα ενδέχεται να κλιμακωθούν σε φάσεις, με την τελευταία να ολοκληρώνεται την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020. Ειδική αναφορά πραγματοποιείται και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με την task force να τονίζει ότι «άμεση πρόκληση παραμένει η διασφάλιση βιώσιμου δανεισμού για την πραγματική οικονομία και η μείωση των δυσμενών επιπτώσεων της πιστωτικής ασφυξίας που περιορίζει επί του παρόντος τις δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας να εξέλθει από την κρίση».

Απορρόφηση πόρων

Η oμάδα δράσης δεν κρύβει την ανησυχία για το ενδεχόμενο απώλειας πόρων. Στην έκθεση υποστηρίζεται ότι «ο στόχος απορρόφησης, όπως τίθεται από το μνημόνιο, για το 2012 ήταν 3,73 δισ. ευρώ. Μέχρι το τέλος του έτους η απορρόφηση είχε ανέλθει στα 3,25 δισ. ευρώ, δηλαδή ο στόχος είχε καλυφθεί κατά 87,3%. Οι επιδόσεις βελτιώθηκαν σημαντικά το δεύτερο εξάμηνο του έτους, ανερχόμενες στο 101,8% του στόχου. Το αποτέλεσμα αυτό συγκρίνεται με το 57,8% του στόχου για το πρώτο εξάμηνο του έτους». Τονίζεται όμως ότι «πολλά προγράμματα αντιμετωπίζουν κίνδυνο μη επίτευξης των στόχων αυτόματης αποδέσμευσης».

Δημόσιος τομέας

Αποφασιστικό έτος χαρακτηρίζεται το 2013 για τον επιτυχή επιχειρησιακό μετασχηματισμό της δημόσιας διοίκησης στη χώρα μας. Στην έκθεση υπογραμμίζεται ότι «κατά το τελευταίο τρίμηνο οι ελληνικές αρχές έκαναν αποφασιστικά βήματα στην προετοιμασία υλοποίησης της εν λόγω μεταρρύθμισης». Ωστόσο, προστίθεται, «πρέπει ακόμη να αντιμετωπιστούν μελλοντικά πολλές προκλήσεις», όπως για παράδειγμα «το νομικό πλαίσιο για τον διυπουργικό συντονισμό (βασικό στοιχείο για τη βελτίωση της λειτουργίας της διοίκησης, ιδίως για το σχεδιασμό, την παρακολούθηση και την προετοιμασία των αναγκαίων διαπραγματεύσεων), που εγκρίθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο». Παράλληλα, τονίζεται ότι «η επιχειρησιακή εφαρμογή του συντονισμού δεν έχει ακόμα ξεκινήσει και ότι «πρέπει να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση όλων των φορέων του Δημοσίου και να εγκριθούν και να υλοποιηθούν προτάσεις μετασχηματισμού». Επίσης, όπως αναφέρεται στην έκθεση, «η αξιολόγηση των κεντρικών δομών των περισσότερων ελληνικών υπουργείων –με αντιπροσωπευτικό ανθρώπινο δυναμικό περίπου 60.000 ατόμων– διεξήχθη με βάση κοινή μεθοδολογία και στόχους. Οι προτάσεις αναδιοργάνωσης εγκρίθηκαν από το ελληνικό συμβούλιο μεταρρυθμίσεων υπό την εποπτεία του Έλληνα πρωθυπουργού (Μάρτιος 2013). Κάθε αξιολόγηση έγινε από ειδική ομάδα αξιολόγησης αποτελούμενη από Έλληνες δημόσιους υπαλλήλους συνήθως από το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και από το αξιολογούμενο υπουργείο».

Πηγή: http://www.express.gr