Μεγάλη Δευτέρα η νεότερη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Λιβαδειάς

Κοινοποίηση στα Social Media

Με την παρούσα, σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί την 29 Απριλίου 2013, ημέρα Μ. Δευτέρα και ώρα 7.00 μ.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων – «Παλαιό Δημαρχείο, Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1».

 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

 

1. Οργάνωση και Λειτουργία της Κατασκήνωσης του Δ.Λ. στη θέση «Παλιομηλιά Ελικώνα για το έτος 2013».

 

2.Έγκριση της υπ΄αριθμ. 11/2013 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: «Καθορισμός Δημοτικών Κοινοχρήστων Χώρων προς ενοικίαση για το έτος 2013».

3.Εξέταση αιτήματος περί παραχώρησης χώρου για τη διεξαγωγή του Φεστιβάλ «Κερνάμε Ελλάδα στη Λιβαδειά».

 

4.Εξέταση αιτήματος. περί παραχώρησης κατασκηνώσεων Παλιομηλιάς στο Σύλλογο Ελικωνίων Επαρχίας Λιβαδειάς.

 

5.Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο Αλιάρτου που αφορά : «Συνδρομή στο έργο της Τεχνικής Υπηρεσίας Δ. Αλιάρτου».

 

6.Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 113/2010 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Κορωνείας που αφορά: «Την παραχώρηση αίθουσας του Δημοτικού Σχολείου Αλαλκομενών για χρήση από τον Εκπολιτιστικό & Λαογραφικό Σύλλογο Αλαλκομενών».

 

7.Λήψη απόφασης για αξιοποίηση ακινήτου του οικοπέδου που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Θεσσαλονίκης, Σοφοκλέους, Υψηλάντη & Δ. Παπασπύρου.

 

8.Έγκριση εκτέλεσης δι΄ αυτεπιστασίας του έργου: Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων.

 

9. Έγκριση εκτέλεσης δι΄ αυτεπιστασίας του έργου: Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας.

 

10.Αποδοχή τροποποιήσεων μελέτης εφαρμογής του έργου: «Ανακατασκευή Ξενία Λιβαδειάς» καθώς και έγκριση 2ου ΑΠΕ και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης.

 

11.Λήψη απόφασης του Δ.Σ. περί έγκρισης των όρων παραχώρησης του κτιρίου επί της οδού Πεσόντων Μαχητών – από δωρεά κληρονομιάς Δέδε στην Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία και Ερυθρό Σταυρό Λιβαδειάς.

 

12.Έγκριση της υπ΄αριθμ. 54/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου που αφορά: Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης.

 

13.Διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης 3.000,00€ για την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων «Πάσχα 2013».

 

14.Έγκριση διενέργειας προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση ηλεκτροφωτισμού Λιβαδειάς και τοπικών διαμερισμάτων του έτους 2013 του Δήμου Λεβαδέων.

 

15.Απ΄ευθείας ανάθεση συντήρησης λογισμικού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δ.Λ. στην εταιρεία Νιουροπάμπλικ Α.Ε.

 

16.Έγκριση της υπ΄αριθμ. 57/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δ.Λ. που αφορά: Λήψη απόφασης για την προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με διαπραγμάτευση για την προμήθεια ανοικτού οχήματος 4Χ4 για το έργο: «Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης στερεών αποβλήτων 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Νομού Βοιωτίας».

 

17.Έγκριση της υπ΄αριθμ. 58/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δ.Λ. που αφορά: Λήψη απόφασης για την προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με διαπραγμάτευση για εργασίες συντήρησης – επισκευής και προμήθειας ανταλλακτικών οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου  Λεβαδέων έτους 2013».

 

18.Πρόσληψη υδρονομέων για την αρδευτική περίοδο 2013.

 

19.Χορήγηση άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου τύπου Β.