Συνέδριο για το Θερμαλισμό – Τουρισμό Yγείας

Κοινοποίηση στα Social Media

    deltiaΗ   Περιφερειακή Ένωση Δήμων Στερεάς Ελλάδας – Δίκτυο για το Θερμαλισμό-Αειφορία-Πολιτισμό  και η Ένωση  Επιχειρήσεων Θερμαλισμού Ελλάδας (ΕΝ.Ε.Θ.Ε.)  οργανώνουν συνέδριο με τίτλο:

          “Θερμαλισμός-Τουρισμός Υγείας: Πραγματικότητα & Προοπτικές“

 Οι εργασίες του συνεδρίου  θα πραγματοποιηθούν στις  24-25/05/2013 στα Κ. Βούρλα στην αίθουσα εκδηλώσεων του  Ξενοδοχείο Γαλήνη.  

Με το συνέδριο  επιθυμούμε:

α)  Να περιγράψουμε να ερμηνεύσουμε και να αξιολογήσουμε σε ενεστώτα   

       χρόνο το  υφιστάμενο πλαίσιο του θερμαλισμού –τουρισμού υγείας στη χώρα μας

β)  Να θέσουμε  σε κίνηση  ενέργειες και δράσεις για την προώθηση  των    

     Ελληνικών επιχειρήσεων θερμαλισμού υγείας – SPA. 

γ) Να αναδείξουμε τη νέα  φυσιογνωμία του θερμαλισμού έτσι όπως αυτή  

     διαμορφώνεται με την  εφαρμογή της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ τον Οκτώβριο του 2013.

Στο συνέδριο  θα παρουσιαστούν εισηγήσεις  από Έλληνες και ξένους ειδικούς, σχετικά με την κατάσταση και τις πραγματικές τάσεις του ευρωπαϊκού θερμαλισμού υγείας (spa),τη νέα Οδηγία για την υγεία που αφορά στο θερμαλισμό – ιαματικό τουρισμό, την απόκτηση σήματος ποιότητας, τις αναγνωρίσεις των ιαματικών φυσικών πόρων, τις προδιαγραφές λειτουργίας των θερμαλιστικών κέντρων   κ.α.

Καλούμε τους ενδιαφερόμενους, φυσικά ή νομικά  πρόσωπα που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στις εργασίες του συνεδρίου να δηλώσουν τη συμμετοχή τους μέχρι  την Τετάρτη 15 Μαϊου 2013.


Πληροφορίες-Δηλώσεις Συμμετοχής:                                                                             

Δημήτρης Αποστόλου, Τσιλογιάννη Παρασκευή

Email  d.p.apostolu@hotmail.com   /  info@pedstereas.gr    www.enethe.gr

Τηλ. 22310/27368  fax 22310/24428

 

   Η  Οργανωτική    Γραμματεία.