Ποιος λέει ψέματα; Απάντηση της ΔΕΥΑΛ στον Ανδρέα Κουτσούμπα.

Κοινοποίηση στα Social Media

deyal001Μετά το θόρυβο δημιουργήθηκε σχετικά με τη χρηματοδότηση του έργου της αναβάθμισης του βιολογικού καθαρισμού λυμάτων της πόλης της Λιβαδειάς η ΔΕΥΑΛ πληροφορεί ότι:
Στο πλαίσιο της πρόσκλησης 167460/Π106 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», Άξονας Προτεραιότητας 2: «Προστασία και Διαχείριση Υδατικών Πόρων”, με κωδικό θεματικής προτεραιότητας 46: «Επεξεργασία νερού (λύματα)», υπεβλήθη από τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λιβαδειάς (ΔΕΥΑΛ) στις 24/10/2011 σχετική πρόταση για ένταξη στο Μέτρο 2.12, που αφορά την αξιοποίηση – επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων, πράξης (έργου) με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ».
Ο προϋπολογισμός του συγκεκριμένου έργου ανέρχεται σε 5.529.057,44€ (χωρίς ΦΠΑ που δεν αποτελεί δαπάνη για τη ΔΕΥΑΛ και γι’ αυτό δεν είναι επιλέξιμος).
Η πρόταση ήταν πλήρης γι’ αυτό και αξιολογήθηκε επιτυχώς και κατατάχθηκε σε σειρά προτεραιότητας αναμένοντας την ένταξη της με την ενεργοποίηση του συγκεκριμένου Μέτρου 2.12.
Στο φυσικό αντικείμενο του έργου, μεταξύ άλλων, συμπεριλαμβάνεται και η εκπόνηση του συνόλου των απαραίτητων μελετών για την κατασκευή και υλοποίηση του έργου.
Επομένως η μελέτη του έργου δεν αποτελεί προαπαιτούμενο για την ένταξη του έργου αλλά είναι τμήμα του έργου για το οποίο ζητείται η χρηματοδότηση.

από http://www.siriosfm.gr