Κλιματική αλλαγή: μέτρα για την αντιμετώπιση καταστροφών

Κοινοποίηση στα Social Media

canadairΣτρατηγική συντονισμού των μέτρων των κρατών μελών της ΕΕ για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της υπερθέρμανσης του πλανήτη στις τοπικές κοινότητες.

Η ΕΕ έχει δεσμευτεί να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Δεν αρκεί όμως ο καθορισμός στόχωνEnglish για τη συγκράτηση της σταδιακής αύξησης της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη.

Η ζωή, η υγεία, οι συνθήκες διαβίωσης και οι περιουσίες πολιτών απειλούνται ήδη από τη συνεχή αύξηση ακραίων καιρικών φαινομένων. Οι χώρες της νότιας και κεντρικής Ευρώπης πλήττονται όλο και πιο συχνά από κύματα καύσωνα, δασικές πυρκαγιές και ξηρασίες, ενώ στη βόρεια και βορειοανατολική Ευρώπη αναμένονται περισσότερες πλημμύρες και διάβρωση των ακτών.

Ορισμένες χώρες λαμβάνουν ήδη μέτρα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Άλλες όμως δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει για πολλούς λόγους. Έτσι, η Επιτροπή προτείνει τώρα μια πιο συντονισμένη ευρωπαϊκή στρατηγική.

Αυτό κρίνεται σκόπιμο δεδομένου ότι η έλλειψη ετοιμότητας σε μια χώρα ή περιοχή μπορεί να προκαλέσει προβλήματα σε άλλες. Επιπλέον, οι επιπτώσεις των ακραίων καιρικών συνθηκών, όπως οι πλημμύρες, η διάβρωση και οι δασικές πυρκαγιές, είναι συνήθως κοινά προβλήματα. Η στρατηγική της ΕΕ English εστιάζεται στα εξής:

  • παροχή βοήθειας στις χώρες και τις πόλεις για να καταρτίσουν σχέδια προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, μέσω χρηματοδότησης ή άλλων μορφών στήριξης
  • ένταξη κατάλληλων μέτρων στα ευρωπαϊκά προγράμματα που αφορούν σημαντικούς οικονομικούς τομείς, όπως η γεωργία και η αλιεία, και στα περιφερειακά προγράμματα. Στόχος είναι η ενίσχυση των υποδομών και η παρότρυνση των ιδιωτών, των επιχειρήσεων και των κρατικών αρχών να ασφαλίζονται έναντι ζημιών από καταστροφές
  • ενθάρρυνση της έρευνας για τις πιθανές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και επέκταση της διαδικτυακής πλατφόρμας πληροφοριών της ΕΕ για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή (Climate-Adapt English ).

Επίσης, στο πλαίσιο εθνικών σχεδίων, θα προωθηθούν τοπικές πρωτοβουλίες χαμηλού κόστους για τη στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης και της απασχόλησης. Αν δεν ληφθεί κανένα μέτρο, η ευρωπαϊκή οικονομία θα επιβαρυνθεί με 250 δισ. ευρώ περίπου έως το 2050.

Ασφάλιση έναντι καταστροφών

Παράλληλα, η Επιτροπή συγκεντρώνει απόψεις DeutschEnglishfrançais για το κατά πόσον ενδείκνυται να αναλάβει δράση η ΕΕ για να διασφαλιστεί επαρκής ασφαλιστική κάλυψη έναντι των ζημιών που προκαλούνται από ακραία καιρικά φαινόμενα. Η οικονομική σταθερότητα μιας χώρας θα κλονιζόταν αν θα έπρεπε να διατεθούν δημόσιοι πόροι για την αποκατάσταση κοινοτήτων που δεν διαθέτουν επαρκή ασφάλιση, μετά από μια μεγάλη καταστροφή.

Επόμενα βήματα

Σε περίπτωση που η παρούσα οικειοθελής προσέγγιση δεν αποδώσει αποτελέσματα έως το 2017, η Επιτροπή θα εξετάσει το ενδεχόμενο να προτείνει ευρωπαϊκή νομοθεσία που θα απαιτεί από τα κράτη μέλη να καταρτίζουν και να υλοποιούν σχετικά σχέδια.

Πηγή: http://europa.eu/