Δήμος Θηβαίων: Ανακοίνωση στα πλαίσια της πυροπροστασίας

Κοινοποίηση στα Social Media

fotiaΛόγω έναρξης της αντιπυρικής περιόδου από 01-05-2013, οι ιδιοκτήτες νομείς ή επικαρπωτές οικοπεδικών χώρων και λοιπών ακάλυπτων χώρων υποχρεούνται στην αποψίλωση –καθαρισμό καθώς και την απομάκρυνση  της βλάστησης και τυχόν άλλων καυστών υλικών , σκουπιδιών κλπ, προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς.

    

 ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ :

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης  των υπόχρεων, ο Δήμος με βάση τη σχετική Νομοθεσία  ( υπ. αρ.  4/12 Πυροσβεστική Διάταξη και Ν. 3852/10 άρθρο 94, παρ.26 « Καλλικράτης»), επιβάλλει πρόστιμα και ποινικές κυρώσεις του  άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα, και ο καθαρισμός γίνεται αυτεπάγγελτα από το Δήμο με χρέωση των ιδιοκτητών. Υπόψη ότι το προσωπικό του Δήμου λόγω της μεγάλης έκτασης δεν επαρκεί και για τον καθαρισμό, θα χρησιμοποιηθεί εφόσον απαιτηθεί , εξωτερικός συνεργάτης, όπου το κόστος καθαρισμού θα είναι πολύ μεγαλύτερο.