Υπογραφή προκηρύξεων για το πρόγραμμα διανομής τροφίμων ια το 2013, ύψους 25 εκατ. ευρώ

Κοινοποίηση στα Social Media

yaaΤο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ολοκλήρωσε τις  διαδικασίες υπογραφής των προκηρύξεων ανά διανεμόμενο προϊόν, λαμβάνοντας και την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για  το πρόγραμμα δωρεάν διανομής τροφίμων για το έτος 2013, προϋπολογισμού  25 εκατ. ευρώ.

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα της δωρεάν διανομής τροφίμων εφαρμόζεται στην Ελλάδα  από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) και τον ΟΠΕΚΕΠΕ και περιλαμβάνει βασικά, για τις διατροφικές συνήθειες των Ελλήνων, τρόφιμα (ζυμαρικά, ρύζι, ελαιόλαδο και τυρί).

Πρόκειται για ένα Πρόγραμμα που λαμβάνει χώρα σε ετήσια βάση και είναι συγχρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. και την Ελλάδα.
Η συμμετοχή του κάθε κράτους μέλους είναι εθελοντική. Τα κράτη-μέλη που επιθυμούν να συμμετάσχουν, κοινοποιούν κάθε χρόνο την πρόθεσή τους στην Επιτροπή σύμφωνα με τις διαπιστωθείσες ανάγκες τους.

Ο βασικός στόχος του ΥΠΑΑΤ είναι να ικανοποιήσει μέσω του Προγράμματος ένα κοινωνικό στόχο-συμβολή στην κάλυψη βασικών αναγκών διατροφής των κοινωνικά ευπαθών ομάδων μέσω διάθεσης σε αυτές τροφίμων και δευτερευόντως.
Αυτό αποτελεί μία επιπλέον ένδειξη ότι η Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) δεν αφορά μόνο τους αγρότες, αλλά όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σημαντικό είναι να αναφερθεί πως πέρα από το όφελος που απολαμβάνουν οι τελικοί δικαιούχοι που χρήζουν ενίσχυσης, η εφαρμογή του προγράμματος στην Ελλάδα έχει πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα, καθώς η εισροή κοινοτικών πόρων επηρεάζει θετικά σημαντικούς φορείς της χώρας, όπως τις παραγωγικές μονάδες, τις επιχειρήσεις μεταποίησης και τυποποίησης των προϊόντων που διανέμονται, τις μεταφορικές και άλλες επιχειρήσεις.

Στη δύσκολη οικονομική συγκυρία που βιώνει η χώρα, η δωρεάν διανομή τροφίμων όπως τυριά ΠΟΠ (Φέτα, Γραβιέρα Κρήτης, Κασέρι, Κεφαλοτύρι) ρύζι, μακαρόνια και ελαιόλαδο που θα εξελιχθεί σε συνεργασία με τους κατάλληλους φορείς (Περιφερειακές Ενότητες, Σύλλογοι Απόρων, Εκκλησία της Ελλάδος κ.λ.π.) έχει ιδιαίτερη σημασία για τις ευπαθείς ομάδες των συμπολιτών μας, που είναι δικαιούχοι.

Για την απρόσκοπτη και με πλήρη διαφάνεια διεξαγωγή της διαγωνιστικής διαδικασίας το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προχώρησε στο χωρισμό της χώρας σε τρεις ζώνες για κάθε προϊόν δωρεάν  διανομής,  ώστε να ευνοηθεί η συμμετοχή περισσότερων ενδιαφερομένων και να αυξηθεί ο ανταγωνισμός και να υπάρξει η μέγιστη δυνατή ποσότητα διανομής προς τις ομάδες συμπολιτών μας που είναι δικαιούχοι.

Το σύνολο των δικαιούχων θα ξεπεράσει τις 800.000 και εμπλέκονται περίπου 730 φορείς για την υλοποίηση του προγράμματος σε όλη την χώρα και λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα, ώστε η διανομή των τροφίμων από τους αναδόχους να ολοκληρωθεί εντός του έτους, δηλαδή έως το τέλος  Δεκεμβρίου 2013.