Συνεδριάζει την Τετάρτη το ΔΣ Θήβας

Κοινοποίηση στα Social Media

dimosthivasΗ 10η Τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου Θηβαίων, θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Παλαιού Δημαρχείου-οδός Πινδάρου & Οιδίποδος, στις  24  ΑΠΡΙΛΙΟΥ  του 2013, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 19:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης  :

1.                     Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας του διαγωνισμού για την  ανάθεση των υπηρεσιών ασφάλισης των δημοτικών αυτοκινήτων, οχημάτων και μηχανημάτων για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους.

 2.                     Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας του διαγωνισμού για την  ανάθεση της προμήθειας γάλακτος για τους εργαζόμενους του Δήμου και της ΔΕΥΑΘ.

 3.                     Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας του διαγωνισμού για την  ανάθεση της προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες λειτουργίας του  ΔΟΘ και της ΔΗΚΕΘ.

 4.                     Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας προμηθειών με απευθείας ανάθεση για τις ανάγκες λειτουργίας του Δήμου.

 5.                     Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο : «Βελτίωση τμημάτων Δημοτικών Οδών 2010».

 6.                     Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο : «Κατασκευή πεζοδρομίων & ασφαλτόστρωση οδών περί των λόφο Αμφίου».

 7.                     Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο : «Αποκατάσταση τμήματος περιτοίχισης Νεκροταφείου Ευαγγελιστή Λουκά».

 8.                     Λήψη απόφασης για την μετατόπιση περιπτέρου που βρίσκεται επί της οδού Πινδάρου (παλιό Νοσοκομείο), μετά από αίτηση της κ. Λιακοπούλου Κων/νας (σχετ. η υπ’αριθ. 45/2013 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

 9.                     Λήψη απόφασης για τη δημιουργία μιας (1) θέσης στάθμευσης επί της οδού Κέβητος 5 στη Θήβας, μπροστά από την είσοδο των Σ.Ο.Α. (σχετ. η υπ’ αριθ. 46/2013 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

 10.                Λήψη απόφασης για κατανομή πίστωσης ποσού 17.000.00€ από πιστώσεις ΣΑΤΑ 2012 για την επισκευή των σχολικών κτιρίων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Θηβαίων

11.                Λήψη απόφασης για την κατανομή και διάθεση πίστωσης ποσού 15.009,45€ από πιστώσεις ΣΑΤΑ για την επισκευή του Δημοτικού Σχολείου Ξηρονομής και του ΕΠΑΛ – ΕΠΑΣ Θήβας(σχετ. η υπ’αριθ. 9/2013 Απόφαση της  Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας).

 12.                Λήψη απόφασης για την β’ κατανομή πίστωσης ποσού 72.971,66€ που αφορά  την κάλυψη λειτουργικών δαπανών στα σχολεία Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης, οικ.έτους 2013 (σχετ. η υπ’αριθ. 11/2013 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας).

 13.                Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 84.380,08 € του υποέργου «Κατασκευή ΧΥΤΑ Θήβας – 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Νομού Βοιωτίας και έργα αποκατάστασης υφισταμένου ΧΔΑ» του έργου «Κατασκευή ΧΥΤΑ Θήβας – 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Νομού Βοιωτίας και έργα αποκατάστασης υφισταμένου ΧΔΑ» της ΣΑΕΠ 056/3 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με κωδικό 2005ΕΠ05630022.

 14.                Αποδοχή από το Υπουργείο Εσωτερικών  για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας οικ. Έτους 2013  (Χρημ. Εντολής 15027/2013)».

 15.                Αποδοχή από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ 45% για το έργο «Αποπεράτωση ημιτελούς κτιρίου και μετατροπή του σε Δημαρχείο» (Χρημ. Εντολή 4981/13)

 16.                1η Τροποποίηση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης – Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Θηβαίων έτους 2013.

 17.                1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Θηβαίων οικ. έτους 2013.

 18.                Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή ΧΥΤΑ Θήβας – 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Νομού Βοιωτίας και έργα αποκατάστασης υφισταμένου ΧΔΑ»

 19.                Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Αποπεράτωση Ημιτελούς κτιρίου & Μετατροπή του σε Δημαρχείο»

 20.                Αποδοχή 1ης Τροποποίησης της πράξης με τίτλο : «Αποκατάσταση τριών ΧΑΔΑ Δημοτικής Ενότητας Θίσβης Δήμου Θηβαίων» στο πλαίσιο του ΕΠ «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013».

 21.                «Αποδοχή ποσού 64.670,00 € από ΥΠ.ΕΣ. για 4η εντολή  μεταφοράς πιστώσεων  ΣΑΤΑ 2013 για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες».

 22.                Λήψη απόφασης για την παραχώρηση κατά χρήση στη Γ.Γ.Αθλητισμού  ιδιοκτησίας του Δήμου Θηβαίων προκειμένου να ενταχθεί το έργο « Κατασκευή ανοικτού Κολυμβητηρίου στο Δ.Θηβών» στην πρόταση της Γ.Γ.Α. προς την Ειδική Γραμματεία Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα για την υλοποίηση Κολυμβητηρίων & Γυμναστηρίων.