Συνεδριάζει η οικονομική επιτροπή του Δήμου Λιβαδειάς

Κοινοποίηση στα Social Media

dimoslevadeonΜε την παρούσα σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί την 19η   Απριλίου 2013, ημέρα Παρασκευή   και ώρα 11.00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα.

 

                   Τα θέματα  της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

  1. Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 μέχρι την 31-12-2012 (δ΄ τρίμηνο).
  2. Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 μέχρι την 31-03-2013 (α΄ τρίμηνο).
  3. Επανάληψη Δημοπρασίας του έργου : «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Χ.Υ.Τ.Α. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ».
  4. Διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 109.759,85 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για το έργο : «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ».
  5.  Διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 19.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α) για το έργο : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ».
  6. Διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 17.548,86 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για το έργο : «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ».
  7. Διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 4.430,47 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για το έργο : «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ».
  8. Διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 52.006,08 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για την εξόφληση του έργου: «ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΔΑΥΛΕΙΑΣ».
  9. Διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 15.055,54 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για την μελέτη  του έργου που φέρει τον τίτλο : «ΣΧΟΟΑΠ ΔΗΜΟΥ ΔΑΥΛΕΙΑΣ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΧΟΟΑΠ».

10. Διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 1.616,64 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για το έργο : «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΛΑΠΠΑ – ΤΣΑΓΚΑ».

11. Διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού  96.192,22 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για την πράξη : «Αποζημίωση ιδιοκτησιών για την διάνοιξη της οδού Ρούμελης από την οδό Χαιρώνείας έως την οδό Ορχομενού (1/2012 πράξη αναλογισμού).

12. Διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 15.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για το έργο : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ».

13. Διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού  30.375,43 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για το έργο : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ».

14. Διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού  25.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για το έργο : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ».

15. Διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού ύψους 87.600,00 ευρώ για τα έξοδα κίνησης προέδρων Τοπικών Συμβουλίων (άρθρο 4 Ν. 2539/97) του Δήμου Λεβαδέων.

16. ΄Εκδοση εντάλματος προπληρωμής επ΄ονόματος δημοτικού υπαλλήλου για την πραγματοποίηση εκδήλωσης στα πλαίσια των εκδηλώσεων ΠΑΣΧΑ 2013.

17. Αποδοχή δωρεάς απορριμματοφόρου από το Δήμο Αθηναίων.

18. Κατακύρωση δημοπρασίας για την προμήθεια γραφικής ύλης εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων ενός έτους.

19. Συγκρότηση επιτροπής (μετά από κλήρωση) για το την προμήθεια «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ, ΤΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΡΚΥΝΑ» του Δήμου Λεβαδέων (διατάξεις ΕΚΠΟΤΑ, πόροι  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ – ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ  : ΧΡΗΜ.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΠΟΛΕΩΝ 2012 – 2015».

20. Εγκριση διάθεσης εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 12,00 ευρώ , δαπάνης για την προμήθεια που λαμβάνει η ΑΤΤΙCA BANK ATE προκειμένου να χορηγήσει μπλοκ επιταγών στο Δήμο.

21. Έγκριση διάθεσης πιστώσεων για Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών από ΦΟΔΣΑ μέσω προγραμματικών συμβάσεων (παρ. 7δ του άρθρου 24 του Ν. 3613/2007)του Δήμου Λεβαδέων.

22. Έγκριση διάθεσης πιστώσεων για προμήθεια κουφωμάτων αλουμινίου και υαλοπινάκων για το ισόγειο του Νερόμυλου του Δήμου Λεβαδέων.

23. Έγκριση διάθεσης πιστώσεων για  συντήρηση και επισκευή αντλιοστασίων άρδευσης  του Δήμου Λεβαδέων του  έτους 2013.

24. Έγκριση διάθεσης πιστώσεων για προμήθεια ελαστικών μέσων του Δήμου Λεβαδέων.

25. Λύση μίσθωσης δημοτικής δασικής έκτασης στη Θέση «Αρβανικός» της ευρύτερης περιοχής Κορωνείας.

 

ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ