Συνεδριάζει το ΔΣ στο Δήμο Δ-Α-Α

Κοινοποίηση στα Social Media
dimosdistomoyΣας προσκαλούμε, σύμφωνα με τα άρθρα 67 και 69 του Ν. 3582/2010 σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος στο Δίστομο, την 17η Απριλίου 2013 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 7:00 μμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Διαβούλευση περί του Α1 σταδίου της μελέτης “ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ» {Εισηγητής: Ν.ΠΑΠΑΔΡΟΣΟΣ}

Θέμα 2ο: Εφαρμογή προγράμματος δακοκτονίας έτους 2013. {Εισηγητής: Ν. ΜΠΟΥΡΑΣ}
Θέμα 3ο: Εξέταση αιτήσεως Στ. Λεμονή για ανανέωση άδειας άσκησης υπαίθριου εμπορίου τύπου Α’ για την πώληση νωπών ψαριών. {Εισηγητής: ΙΩ. ΜΙΧΟΣ}
Θέμα 4ο: Προσθήκη του Στειρίου στην ονομασία του Δήμου. {Εισηγητής: Γ. ΧΗΝΑΣ}
Θέμα 5ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 3.482,60 € από ΥΠΕΣ από πρόστιμα ΚΟΚ. {Εισηγητής: Π.ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}

Θέμα 6ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2013 για τη δημιουργία νέων Κ.Α. για εργοδοτικές εισφορές. {Εισηγητής: Π.ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 7ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2013 για τη δημιουργία νέων Κ.Α. με τίτλο: α. “ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΚΥΡΩΜΕΝΟΥ ΧΕΠ Β698/12”, β. “ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΚΥΡΩΜΕΝΟΥ ΧΕΠ Β696/12” {Εισηγητής: Π.ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 8ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2013 για τη δημιουργία νέου Κ.Α. για επέκταση δημοτικού φωτισμού. {Εισηγητής: Π.ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 9ο: Αποδοχή χρηματοδότησης και αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2013 για την εξόφληση δαπάνης μεταφοράς μαθητών σχολικής περιόδου 2011-12 και έναντι 2013. {Εισηγητής: Π.ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 10ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2013 για τη δημιουργία ποσού 1.000,00 € στον Κ.Α. 4213.000 για είσπραξη χρηματικών ποσών από τη ΔΟΥ-Λιβαδειάς. {Εισηγητής: Π.ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 11ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2013 για τη δημιουργία νέου Κ.Α. με τίτλο “ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ”. {Εισηγητής: Π.ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 12ο: Πίνακας στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων οικ. έτους 2013 (τμήμα ΟΠΔ). {Εισηγητής: Π.ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 13ο: Έγκριση διενέργειας προμηθειών Δήμου Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας οικ. έτους 2013. {Εισηγητής: Π.ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 14ο: Εγκριση διενέργειας προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού του ΝΠΔΔ με την επωνυμία ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας οικ. έτους 2013. {Εισηγητής: ΕΛΕΝΗ ΣΥΡΟΥ}
Θέμα 15ο: Έγκριση οικονομικών καταστάσεων της απογραφής έναρξης – Ισολογισμού έναρξης 27ης Ιουνίου 2011 και Ισολογισμού χρήσης 31-12-2011. του ΝΠΔΔ με την επωνυμία ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας οικ. έτους 2012. {Εισηγητής: ΕΛΕΝΗ ΣΥΡΟΥ}
Θέμα 16ο: Επιχορήγηση του ΝΠΔΔ με την επωνυμία ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας . {Εισηγητής: Π.ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 17ο: Διαγραφές χρεών από τους χρηματικούς καταλόγους της Δ.Κ. Διστόμου. {Εισηγητής: Π.ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 18ο: Διαγραφές χρεών από τους χρηματικούς καταλόγους της Δ.Ε. Αντίκυρας {Εισηγητής: Π.ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 19ο: Διαγραφές χρεών από τους χρηματικούς καταλόγους της Δ.Ε. Αράχωβας {Εισηγητής: Π.ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 20ο: Διαγραφές χρεών από τους χρηματικούς καταλόγους της Τ.Κ. Στειρίου. {Εισηγητής: Π.ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 21ο: Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου κατά του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων. {Εισηγητής: Π.ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 22ο: ‘Έγκριση διενέργειας προμηθειών της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Τουρισμού Πολιτισμού Διστόμου Αράχωβας Αντίκυρας. {Εισηγητής: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΩΗ-ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ}
Θέμα 23ο: ‘Έγκριση διενέργειας προμηθειών της ΑΡΑΧΩΒΑ-ΔΙΣΤΟΜΟ-ΑΝΤΙΚΥΡΑ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. {Εισηγητής: ΙΩ. ΠΑΤΣΑΝΤΑΡΑΣ}
Θέμα 24ο: Διαχείριση δημοτικών βοσκοτόπων Δ.Κ. Διστόμου. {Εισηγητής: ΙΩ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ}
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Σύρου Ελένη

Πηγή: http://tsopanos.blogspot.com/2013/04/1742013.html#ixzz2QdO0oPtu