Πρόγραμμα «ΟΔΥΣΣΕΑΣ»

Κοινοποίηση στα Social Media

odysΤο Έργο «Εκπαίδευση των μεταναστών στην ελληνική γλώσσα, την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό – ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΠ9» απευθύνεται σε Πολίτες της Ε.Ε. και υπηκόους τρίτων χωρών ανεξαρτήτως καταγωγής, από την ηλικία των 16 ετών και άνω, που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα. Εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο.

Ο σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν τις γλωσσικές δεξιότητες και τις πρακτικές κοινωνικές και διαπολιτισμικές ικανότητες που απαιτούνται για την κοινωνική ένταξη των ίδιων και των οικογενειών τους.

Το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης διαρθρώνεται στα επίπεδα: Α1 (διάρκειας 125 ωρών ), Α2 (διάρκειας 175 ωρών), Β1 (διάρκειας 185 ωρών) και Β1 με έμφαση στην κατανόηση και παραγωγή προφορικού λόγου (διάρκειας 195 ωρών). Τα μαθήματα γίνονται σε όλους τους νομούς της Πράξης και παρέχονται δωρεάν.

Για την  συμμετοχή στο πρόγραμμα απαιτούνται: α) συμπληρωμένη αίτηση συμμετοχής  β) Διαβατήριο ή άλλο επίσημο έγγραφο γ) άδεια διαμονής.

Πληροφορίες καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής στο τηλέφωνο 6942221689. Αιτήσεις διατίθενται από τα ΚΕΠ των Δήμων Βοιωτίας και το ΣΔΕ Βοιωτίας που βρίσκεται στον Ορχομενό Μινύου 3 (πρώην κτίρια Οργανισμού Κωπαΐδας ).

Υπεύθυνη προγράμματος

        Παππά Μαρία