Σχολές Γονέων στη Βοιωτία

Κοινοποίηση στα Social Media

Ο Συμβουλευτικός Σταθμός Νέων (ΣΣΝ) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βοιωτίας σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας: «ΠΡΟΤΑΣΗ ΖΩΗΣ», πρόκειται να λειτουργήσει για το τρέχον σχολικό έτος, ομάδες – σχολές γονέων μαθητών γυμνασίου & λυκείου. Σε πρώτη φάση οι ομάδες θα λειτουργήσουν στη Λιβαδειά και στη Θήβα & ανάλογα με το ενδιαφέρον και σ’ άλλες πόλεις.

Σκοπός των  ομάδων είναι η ενίσχυση των γονέων στο γονεϊκό τους ρόλο, μέσω της ενημέρωσής τους σε ζητήματα που αφορούν στις αναπτυξιακές ανάγκες των εφήβων. Η θεματολογία και η μέθοδος υλοποίησης έχουν προσαρμοστεί στις ανάγκες που έχουν οι γονείς των εφήβων. Ενδεικτικά θέματα που θα διαπραγματευτεί κάθε ομάδα είναι:

  • Αιτιολογία και συνέπειες χρήσης του φαινομένου της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών.
  • Ο ρόλος των γονέων στην πρόληψη.
  • Αναπτυξιακές ανάγκες παιδιών κι εφήβων.
  • Αναζήτηση τρόπων ουσιαστικής επικοινωνίας μέσα στην οικογένεια.
  • Ενίσχυση της αυτονομίας, της αυτοεκτίμησης & της υπευθυνότητας των εφήβων.
  • Οριοθέτηση συμπεριφοράς.
  • Διαχείριση απώλειας, (χωρισμός γονέων, πένθος, κ.α.).
  • Σεξουαλικότητα στην παιδική κι εφηβική ηλικία.

Όσοι γονείς και κηδεμόνες ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στα προγράμματα, μπορούν να επικοινωνούν:

  • με το Συμβουλευτικό Σταθμό Νέων (ΣΣΝ) της ΔΔΕ Βοιωτίας, τηλ.: 2261350381, ή
  • με το Κέντρο «ΠΡΟΤΑΣΗ ΖΩΗΣ», τηλ.: 2261081566.

Τα τμήματα θα είναι ολιγομελή και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.