Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Λιβαδειάς

Κοινοποίηση στα Social Media

dimoslevadeonΣυνεδριάζει την Τετάρτη 17 Απριλίου 2013 το Δημοτικό Συμβούλιο Λιβαδειάς. Ώρα έναρξης 7 το απόγευμα ώρα λήξης… άγνωστη.

Το θέμα που αναμένεται να κυριαρχήσει είναι ο απολογισμός δράσεων και προγραμματισμός περαιτέρω ενεργειών μετά τις εξελίξεις του σχεδίου «Αθηνά» και την κατάργηση της Πανεπιστημιακής Σχολής της Λιβαδειάς
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

1. Απολογισμός δράσεων και προγραμματισμός περαιτέρω ενεργειών μετά τις εξελίξεις του σχεδίου «Αθηνά» και την κατάργηση της Πανεπιστημιακής Σχολής της Λιβαδειάς.

2.Έκδοση ψηφίσματος Συμπαράστασης προς τους εργαζομένους του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ).

3. Λήψη απόφασης του Δ.Σ. που αφορά: «Την παραχώρηση κτιρίου στο Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ), για την στέγαση Συμβουλευτικού Σταθμού στη Λιβαδειά».

4.Κλείσιμο λογαριασμού Ν.Ε.Λ.Ε. Ν. Βοιωτίας στην Τράπεζα Ελλάδος και μεταφορά υπολοίπου.

5.Περί διακοπής παροχής νερού άρδευσης σε αγροκτήματα στην Τ.Κ. Προσηλίου.

6. Έγκριση διενέργειας προμήθειας ξυλείας, χρωμάτων για κοινόχρηστους χώρους, διαγράμμιση οδών κλπ, σφαλτομίγματος, υδραυλικών υλικών και εξαρτημάτων, σιδηρών κιγκλιδωμάτων και φρεατίων και οικοδομικών υλικών.

7.Λήψη απόφασης υποβολής αίτησης για ένταξη πράξεων στα πλαίσια του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Αστική Αναζωογόνηση 2012 – 2015» του άξονα προτεραιότητας 2 «Αναβάθμιση αστικών Υποδομών» στα μέτρα 2.1 Υποστήριξη της βιώσιμης κινητικότητας και 2.2 Βελτίωση αστικού εξοπλισμού.

8.Λήψη απόφασης υποβολής αίτησης για ένταξη πράξεων στα πλαίσια του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Αστική Αναζωογόνηση 2012 – 2015» του άξονα προτεραιότητας 3 «» στο μέτρο 3.3 Διαχείριση αστικών απορριμμάτων και ανακύκλωση.

9.Λήψη απόφασης υποβολής αίτησης για ένταξη πράξης στα πλαίσια του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Αστική Αναζωογόνηση 2012 – 2015» του άξονα προτεραιότητας 4 «Ενίσχυση Ελκυστικότητας Πόλεων» στο μέτρο 4.2 Βελτίωση κτιριακού αποθέματος.

10.Απ΄ευθείας αγορά χώρου πρασίνου στη Λιβαδειά.

11.Επικαιροποίηση της Τεχνικής Μελέτης έργου με τίτλο: «Αναβάθμιση Παιδικών Χαρών» Δήμου Λεβαδέων.

12.Έγκριση της υπ΄αριθμ 10/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά : «Εξέταση αιτήματος περί έγκρισης κατασκευής σχετικής εισόδου-εξόδου  των εγκαταστάσεων ΚΤΕΛ επαρχίας Λιβαδειάς».

13.Έγκριση της υπ΄αριθμ 12/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά : «Εξέταση αιτήματος τροποποίησης σχεδίου πόλης Δαύλειας προς εξέταση».