Ανάγκη άμεσης στελέχωσης και ορθής λειτουργίας του Κέντρου Βάμβακος Στερεάς Ελλάδας στον Ορχομενό

Κοινοποίηση στα Social Media

stathasepitropiΕρώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα: Ανάγκη άμεσης στελέχωσης και ορθής λειτουργίας του Κέντρου Βάμβακος Στερεάς Ελλάδας στον Ορχομενό Βοιωτίας κατέθεσε ο βουλευτής Βοιωτίας του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ Γιάννης Σταθάς:

 Το 1995 εγκρίθηκε η σύσταση τεσσάρων Περιφερειακών Κέντρων Βάμβακος σε Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία. Το 2007 ξεκίνησαν οι εργασίες κατασκευής του Κέντρου Στερεάς Ελλάδας στον Ορχομενό Βοιωτίας και το 2009 – 2010 ολοκληρώθηκαν τα υποέργα εγκατάστασης του εργαστηριακού εξοπλισμού, τα οποία χρηματοδοτήθηκαν κατά 75%  από την Ε.Ε. (3ο ΚΠΣ) και κατά 25% από το Ταμείο Δημόσιων Επενδύσεων. Το κόστος κατασκευής του Κέντρου Ορχομενού ανήλθε συνολικά στα 3.780.000 ευρώ (2.780.000 ευρώ από το 3ο ΚΠΣ και 1.000.000 από το ΤΔΕ).

Ο εργαστηριακός εξοπλισμός του κέντρου περιλαμβάνει:

 • Συστήματα υψηλής απόδοσης (7+3 HVI), για μέτρηση ποιοτικών χαρακτηριστικών βάμβακος.
 • Σύστημα υψηλής ανάλυσης ινών βάμβακος – AFIS, για μέτρηση ποιοτικών χαρακτηριστικών ινών βάμβακος.
 • Σύστημα προσδιορισμού περιεχομένου υγρασίας σε σύσπορο , με εκκοκκισμένο βαμβάκι.
 • Σύστημα προσδιορισμού λεπτότητας – ωριμότητας ινών βάμβακος (Cotton Fineness Maturity Tester – Micromat).
 • Συσκευή ανάλυσης ξένων υλών σε βαμβάκι και λοιπές ίνες (Trash analyzer – F 102).
 • Συσκευή εργαστηριακής ανάλυσης των κλωστικών ινών – μηχάνημα εγγραφής και αναπαραγωγής εικόνων (video analyzer).
 • Θάλαμος φωτισμού αναγνώρισης σφαλμάτων και προσμίξεων σε ακατέργαστο βαμβάκι και λοιπές ίνες.
 • Προβολικά μικροσκόπια ανάλυσης με ψηφιακές κάμερες Η/Υ – λογισμικού.
 • Εργαστηριακή μηχανή ανοιχτής κλώσης (open end) (κλώστρια και φυτιλομηχανή).

Όσον αφορά την διαπίστευση του Κέντρου, η οποία είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τους όρους της συγχρηματοδότησης, το 2010 – 2011 αυτή πραγματοποιήθηκε από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) ως Εργαστήριο Βάμβακος με το ISO 17025 –το μοναδικό διαπιστευμένο εργαστήριο βάμβακος μαζί με το αντίστοιχο της Καρδίτσας- στις μεθόδους αναλύσεων:

 • Των ποιοτικών χαρακτηριστικών ινών βάμβακος με σύστημα HVI (Πρότυπο ASTM-D-5867).
 • Των ποιοτικών χαρακτηριστικών ινών βάμβακος με σύστημα AFIS ((Πρότυπο ASTM-D-5866).
 • Του περιεχομένου υγρασίας σε σύσπορο και εκκοκκισμένο βαμβάκι με δύο μεθόδους (Πρότυπο ASTM-D 2495).

Αρχικοί στόχοι της σύστασης του Κέντρου ήταν:

 • Η αντικατάσταση της κλασικής μεθόδου ταξινόμησης με σύγχρονα συστήματα.
 • Η ταξινόμηση όλων των παραγόμενων δεμάτων βάμβακος και η τυποποίησή τους.
 • Η ταχεία πληροφόρηση  των ενδιαφερομένων για την ποιότητα του ελληνικού βαμβακιού.
 • Η αξιόπιστη τοποθέτηση του προϊόντος στην διεθνή αγορά.
 • Η δημιουργία συστήματος πληροφόρησης και βάσης δεδομένων για την ποιότητα.
 • Η σύνδεση του Κέντρου με τους χρήστες.
 • Η καλύτερη σύνδεση της έρευνας με την παραγωγή και η συνεργασία με Κέντρα Βάμβακος του εξωτερικού.
 • Η διαμόρφωση αντίστοιχων της ποιότητας τιμών.

Ωστόσο, το Κέντρο Βάμβακος Ορχομενού δεν διαθέτει προσωπικό (εξυπηρετείται από το προσωπικό του Κέντρου Βάμβακος Καρδίτσας, το οποίο επιτελεί παράλληλα καθήκοντα), δεν λειτουργεί παρά μόνο όταν απαιτούνται δοκιμές εσωτερικού ελέγχου ποιότητας, συμμετοχής σε Διεργαστηριακά και ελέγχου οργάνων. Ταυτόχρονα δεν λειτουργεί για πελάτες , ενώ συμμετέχει στην Διεργαστηριακή Κυκλική Δοκιμή της Βρέμης (Bremen Cotton Round Test). Απόρροια της έλλειψης προσωπικού καθώς και της έλλειψης στρατηγικής για την παραγωγή και διάθεση του βαμβακιού, είναι η απόκλιση του Κέντρου από τους αρχικούς του στόχους.

Η διευθέτηση των προαναφερθέντων προβλημάτων και η κατά συνέπεια ορθή λειτουργία του Κέντρου Βάμβακος Ορχομενού θα  επιλύσει, μεταξύ άλλων, τα ζητήματα της παντελούς απουσίας ενιαίας ταξινόμησης, ανεξάρτητης αρχής διαιτησίας, αλλά και της έλλειψης πληροφοριών για αλλαγές στην ποιότητα των νέων ποικιλιών, καθώς και της έλλειψης επαγγελματικών σχέσεων και σχέσεων εμπιστοσύνης. Πρωτίστως όμως θα καλυφθεί το κενό απουσίας επίσημου φορέα για την ενημέρωση, τον συντονισμό, την παρακολούθηση και την παροχή πληροφοριών σχετικά με τις νέες εξελίξεις τον τομέα της βαμβακοκαλλιέργειας. Ταυτόχρονα, θα επιλυθούν οι όποιες ελλείψεις αναφορικά αφενός με τα νέα συστήματα καλλιέργειας μείωσης  περιβαλλοντικών επιπτώσεων και αφετέρου με την γεωργία ακριβείας.

Με βάση τα παραπάνω,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

-Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί ώστε να λειτουργήσει άμεσα το Κέντρο Βάμβακος Ορχομενού ώστε να εξυπηρετηθούν τόσο οι παραγωγοί, όσο και οι πελάτες;

-Σε περίπτωση μη λειτουργίας του Κέντρου Βάμβακος Ορχομενού θα χαθούν τα κονδύλια που δαπανήθηκαν ύψους 3.780.000 ευρώ και θα αναγκαστεί η Ελλάδα να πληρώσει πρόστιμο στην Ε.Ε.;

 

 Ο ερωτών βουλευτής

Σταθάς Γιάννης