Υπογράφηκε από τον Περιφερειάρχη η σύμβαση κατασκευής του αντιπλημμυρικού έργου διευθέτησης Άνω Ρου Βοιωτικού Κηφισού

Κοινοποίηση στα Social Media

pergatnasΟ Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Κλέαρχος Περγαντάς και ο ανάδοχος του έργου, υπέγραψαν, τη σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας και εργολήπτριας επιχείρησης για την κατασκευή του έργου με πλήρη τίτλο «Αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις – Διευθέτηση Άνω Ρου Βοιωτικού Κηφισού και χειμάρρων». Το έργο είναι ενταγμένο και χρηματοδοτείται με 400.000 € από το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Στερεάς Ελλάδας (ΣΑΕΠ 766).

Πρόκειται για ένα εξαιρετικά σημαντικό έργο με αντικείμενο τις εργασίες διευθέτησης και αποκατάστασης της κοίτης του Βοιωτικού Κηφισού και των χειμάρρων που εκβάλλουν σε αυτόν, των τάφρων και της προστασίας τεχνικών για την αποστράγγιση και την αντιπλημμυρική προστασία Χαιρώνειας – Ανθοχωρίου και Βασιλικών και ευρύτερης αγροτικής περιοχής.

Είναι γνωστό, ότι οι περιοχές αυτές έχουν πληγεί από πλημμυρικά φαινόμενα, ειδικά την περίοδο 2009 – 2010 και η αντιπλημμυρική προστασία των παραποτάμιων καλλιεργήσιμων περιοχών αποτελεί προτεραιότητα στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Ειδικότερα, με το έργο, προβλέπεται σταδιακά και σύμφωνα με το βαθμό αναγκαιότητας να γίνουν εργασίες :

–          Καθαρισμού του χειμάρρου Μπογδανέου που εκβάλλει στην τάφρο της Κινέττας σε μήκος 5.000 μέτρων καθώς και καθαρισμού της τάφρου της Κινέττας σε μήκος 3.000 μέτρων (από τη συμβολή με τον Μπογδανέο).

–          Καθαρισμού τμηματικά του Βοιωτικού Κηφισού από φερτές ύλες, επισκευής και προστασίας των υφιστάμενων αναχωμάτων.

–          Προστασίας τεχνικού χειμάρρου Πόντζα

–          Κατασκευής μικρών σωληνωτών και τεχνικών για την προστασία των πρανών και τη διευκόλυνση αποστράγγισης σε διάφορα σημεία των τάφρων.

Όπως επισημαίνει ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Κλέαρχος Περγαντάς «Αξιοποιούμε όλες τις χρηματοδοτικές δυνατότητες για να προγραμματίσουμε και να υλοποιήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα και αναγκαία έργα στην Περιφέρεια. Είναι γνωστό ότι, αυτά τα χρόνια της σκληρής ύφεσης και των περικοπών των πόρων της Αυτοδιοίκησης, η συνέχιση των προγραμμάτων μας που χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους, είναι μια συνεχής διεκδίκηση. Εμείς με διαρκείς παρεμβάσεις και πιέσεις στα Υπουργεία, προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ομαλή ροή κονδυλίων για να συνεχίσουμε και να ολοκληρώσουμε τα έργα που έχουμε προγραμματίσει.

Με τη σύμβαση που υπογράψαμε προχωρούμε στην κατασκευή σημαντικών αντιπλημμυρικών παρεμβάσεων στη Βοιωτία και ειδικά στην ευρύτερη περιοχή του Άνω Ρου του Βοιωτικού Κηφισού, αποσκοπώντας στην προστασία της γεωργικής γης και στη διασφάλιση του εισοδήματος των αγροτών.

Μάλιστα, αξιοποιώντας συνδυαστικά και προσθετικά τους διαθέσιμους πόρους της Περιφέρειας, δρομολογούμε την κατασκευή συμπληρωματικών έργων αντιπλημμυρικής προστασίας της ευρύτερης περιοχής, έτσι ώστε να κάνουμε όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένες παρεμβάσεις με το μεγαλύτερο, ποιοτικότερο, και καλύτερο αποτέλεσμα»