Πρόστιμα σε 4 μονάδες στη Βοιωτία για περιβαλλοντικές παραβάσεις

Κοινοποίηση στα Social Media
ergostasio-oinofitaΤην επιβολή προστίμων σε 14 μονάδες, σε διάφορες περιοχές της χώρας, συνολικού ύψους 549.281 ευρώ υπέγραψε ο ειδικός γραμματέας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Μ. Κουρουζίδης.
Οι κυριότερες παραβάσεις αφορούσαν τη λειτουργία ΧΥΤΑ χωρίς έγκριση περιβαλλοντικών όρων, την ανεξέλεγκτη διάθεση υγρών αποβλήτων ελαιουργείου και τη μη σύννομη διάθεση τέφρας πυρηνόξυλου, την ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση υγρών και στερεών αποβλήτων καθώς και επικινδύνων αποβλήτων κτλ.
Μεταξύ των μονάδων στις οποίες επιβλήθηκαν τα πρόστιμα περιλαμβάνονται: τρεις δήμοι, δύο εργοστάσια τροφίμων και ποτών, δύο μονάδες παραγωγής ηλεκτρισμού, εταιρεία παραγωγής μολύβδου από ανακύκλωση συσσωρευτών, βιομηχανία εκτυπώσεων – βιβλιοδεσίας, βιομηχανία κατασκευής μεταλλικών εξαρτημάτων με επιψευδαργύρωση και ηλεκτροστατική βαφή, αγροτικός συνεταιρισμός, μονάδα πυρηνελαιουργείου, λατομείο αδρανών υλικών και μάνδρα οικοδομικών υλικών.
Σε ότι αφορά τον Νομό Βοιωτίας επιβλήθηκαν στις παρακάτω μονάδες:
1.Επιβολή προστίμου 4.950 ευρώ στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ξηρονομής Θηβών για το ελαιουργείο στην Δ.Ε. Ξηρονομής Θηβών.
Παραβάσεις: Εγκατάσταση και λειτουργία ελαιουργείου χωρίς περιβαλλοντική αδειοδότηση, Ανεξέλεγκτη διάθεση υγρών αποβλήτων του ελαιουργείου.
2. Επιβολή προστίμου 5.650 ευρώ στην εταιρεία «Κ. & Β. Παλόγλου» (δ.τ. «Vas Metal») για τη βιομηχανία κατασκευής μεταλλικών εξαρτημάτων με επιψευδαργύρωση και ηλεκτροστατική βαφή στη θέση «Σταροκρίθι» του Δ.Δ. Ελαιώνα Θηβών, Ν. Βοιωτίας.
Παραβάσεις: Πλημμελής παρακολούθηση των καυσαερίων των καυστήρων, Έλλειψη μετρητή παροχής υγρών αποβλήτων και μη τήρηση ημερολογίου απορρίψεων στο σύστημα επεξεργασίας
3.Επιβολή προστίμου 110.000 ευρώ στην εταιρεία «Batanode Metalstar ΕΠΕ» για τις εγκαταστάσεις παραγωγής δευτερόχυτου μολύβδου από ανακύκλωση συσσωρευτών και παραγωγής συστημάτων καθοδικής προστασίας που βρίσκονται στο 54ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών Λαμίας.
Παραβάσεις: Παράνομη λειτουργία δραστηριότητας, Ανεξέλεγκτη απόθεση επικινδύνων αποβλήτων και υλικών στον αύλειο χώρο των εγκαταστάσεων, Παράνομη διαχείριση χρησιμοποιημένων συσσωρευτών, Διαχείριση επικινδύνων και μη επικινδύνων αποβλήτων χωρίς τις απαιτούμενες εγκρίσεις και άδειες και χωρίς να λαμβάνονται και να τηρούνται τα θεσμοθετημένα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος.
4.Επιβολή προστίμου 48.100 ευρώ στην εταιρεία «Κωπαΐς ΑΒΕΕ Τροφίμων και Ποτών» για το εργοστάσιο της στη θέση «Κριεζώτου Παναγιάς» στην Αλίαρτο Βοιωτίας.
Παραβάσεις: Ανεξέλεγκτη διάθεση υγρών και στερεών αποβλήτων, Πλημμελής λειτουργία της Μονάδας Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων (Μ.Ε.Υ.Α.), Μη τήρηση ημερολόγιου συντήρησης της μονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων της Μ.Ε.Υ.Α., Μη ύπαρξη αδειών χρήσης νερού σε ισχύ για την κύρια και την εφεδρική γεώτρηση, καθώς και μη ύπαρξη μετρητή παροχής στην εφεδρική γεώτρηση.
Αναρτήθηκε από thiva-press.blogspot.com