To 5ο Διάταγμα Επιβολής Προσωρινών Περιοριστικών Μέτρων στις Συναλλαγές στην Κύπρο

Κοινοποίηση στα Social Media

ypourgeio-oikonomikon-kypro

Εκδόθηκε χθες Παρασκευή 5/4/2013 και ισχύει για 7 ημέρες από το κυπριακό υπουργείο οικονομικών το πέμπτο κατά σειρά διάταγμα επιβολή προσωρινών μέτρων στις συναλλαγές. Δείτε παρακάτω αναλυτικά το διάταγμα το οποίο βάση νόμου επιβάλλεται σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, όπως αυτή που βρίσκεται σήμερα η Κύπρος.

ΕΠΕΙ∆Η υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σηµαντικός κίνδυνος εκροής καταθέσεων που πιθανόν να θέσουν σε κίνδυνο τη βιωσιµότητα των πιστωτικών ιδρυµάτων µε αλυσιδωτές επιπτώσεις που µπορούν να οδηγήσουνστη αστάθεια του χρηµατοοικονοµικού συστήµατος και να έχουν αποσταθεροποιητικές επιπτώσεις συνολικά για την οικονοµία και την κοινωνία της χώρας, ΚΑΙ ΕΠΕΙ∆Η υπό τις συνθήκες αυτές δηµιουργείται κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ΓΙΑ διασφάλιση της δηµόσιας τάξης και δηµόσιας ασφάλειας και για επιτακτικούς λόγους δηµοσίου συµφέροντος, Ο Υπουργός Οικονοµικών, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται από τα άρθρα 4 και 5 του περί της Επιβολής Περιοριστικών Μέτρων στις Συναλλαγές σε Περίπτωση Έκτακτης Ανάγκης Νόµου του 2013, µετά από εισήγηση του ∆ιοικητή της Κεντρικής Τράπεζας εκδίδειτο ακόλουθο ∆ιάταγµα:

Συνοπτικός τίτλος.

1. To παρόν ∆ιάταγµα θα αναφέρεται ως το περί της Επιβολής Προσωρινών Περιοριστικών Μέτρων στις Συναλλαγές σε Περίπτωση Έκτακτης Ανάγκης Πέµπτο ∆ιάταγµα, του 2013.

Ερµηνεία.

2.-(1) Στο παρόν ∆ιάταγµα, εκτός αν από το κείµενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«Επιτροπή» σηµαίνει την Επιτροπή που συστήνεται µε βάση το άρθρο 9 του Νόµου·

«Νόµος» σηµαίνει τον περί της Επιβολής Περιοριστικών Μέτρων στις Συναλλαγές σε Περίπτωση Έκτακτης Ανάγκης Νόµο του 2013·

«χρεωστική ή πιστωτική ή προπληρωµένη κάρτα» σηµαίνει χρεωστική ή πιστωτική ή προπληρωµένη κάρτα που εκδίδεται από πιστωτικό ίδρυµα.

(2) Όροι που δεν ορίζονται ειδικά στο παρόν ∆ιάταγµα, έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στο Νόµο.

Επιβολή Περιοριστικών Μέτρων.

3. ∆υνάµει των άρθρων 4 και 5 του Νόµου, και µετά από εισήγηση του ∆ιοικητή και µε τη σύµφωνη γνώµη του ∆ιοικητή, επιβάλλονται τα ακόλουθα περιοριστικά µέτρα:

(α) Το µέγιστο ποσό ανάληψης µετρητών δεν δύναται να υπερβαίνει τα €300 ηµερησίως ανά πρόσωπο σε κάθε πιστωτικό ίδρυµα, ή το ισόποσο σε ξένο συνάλλαγµα. Όλες οι αναλήψεις µετρητών (ήτοι οι αναλήψεις µέσω χρεωστικής ή και προπληρωµένης κάρτας, οι αναλήψεις από ταµείο πιστωτικού ιδρύµατος, καθώς και οι αναλήψεις µέσω πιστωτικής κάρτας έναντι του υπολοίπου λογαριασµού όψεως/τρεχούµενου), υπολογίζονται συνολικά ανά πρόσωπο για το σύνολο των λογαριασµών που διαθέτει σε κάθε πιστωτικό ίδρυµα:

Νοείται ότι οποιοδήποτε ποσό από το µέγιστο επιτρεπόµενο ηµερήσιο ποσό ανάληψης µετρητών, το οποίο δεν αποσύρεται από τον δικαιούχο κατά την ηµέρα στην οποία το εν λόγω µέγιστο ποσό ανάληψης εφαρµόζεται, δύναται να αποσυρθεί ανά πάσα στιγµή αργότερα.

(β) Απαγορεύεται η εξαργύρωση επιταγών.

(γ) Απαγορεύεται κάθε χωρίς µετρητά πληρωµή ή και µεταφορά χρηµάτων εκτός της ∆ηµοκρατίας ή προς λογαριασµό που διατηρείται σε άλλο πιστωτικό ίδρυµα, εκτός από-

(i) πληρωµές µέσω επιταγών µέχρι €9.000 µηνιαίως ανά φυσικό πρόσωπο ανά πιστωτικό ίδρυµα, προς λογαριασµούς που διατηρούνται σε άλλα πιστωτικά ιδρύµατα·

(ii) πληρωµή, εκτός επιταγών, ή και µεταφορά χρηµάτων µέχρι €2.000 µηνιαίως ανά φυσικό πρόσωπο ανά πιστωτικό ίδρυµα, προς λογαριασµούς που διατηρούνται σε άλλα πιστωτικά ιδρύµατα·

(iii) πληρωµή ή και µεταφορά χρηµάτων µέχρι €10.000 µηνιαίως ανά νοµικό πρόσωπο ανά πιστωτικό ίδρυµα, προς λογαριασµούς που διατηρούνται σε άλλα πιστωτικά ιδρύµατα, χωρίς την παρουσίαση δικαιολογητικών εγγράφων·

(iv) πληρωµή προς λογαριασµό που διατηρείται σε άλλο πιστωτικό ίδρυµα για συναλλαγή που εµπίπτει στη συνήθη επαγγελµατική δραστηριότητα του πελάτη, µε την παρουσίαση δικαιολογητικών εγγράφων ως ακολούθως:

(αα) πληρωµές µέχρι €25.000 ηµερησίως ανά λογαριασµό δεν υπόκεινται σε περιορισµό:

Νοείται ότι η Επιτροπή δύναται να ζητήσει πληροφορίες για τις πληρωµές που εµπίπτουν στην κατηγορία αυτή,

(ββ) πληρωµή από €25.001 µέχρι €200.000 υπόκειται στην έγκριση της Επιτροπής. Το οικείο πιστωτικό ίδρυµα υποβάλλει στην Επιτροπή, σε ηµερήσια βάση, κατάλογο µε τις αιτήσεις για πληρωµές που εµπίπτουν στην κατηγορία αυτή, όπου αναφέρει το ποσό της κάθε τέτοιας αίτησης για πληρωµή, το συνολικό πόσο καθώς και τον αριθµό των αιτήσεων για τέτοιες πληρωµές. Η Επιτροπή στην απόφαση της, η οποία λαµβάνεται εντός 24 ωρών, λαµβάνει υπόψη το διαθέσιµο απόθεµα ρευστότητας του πιστωτικού ιδρύµατος,

(γγ) πληρωµή µεγαλύτερη από €200.000, εφόσον εξασφαλιστεί προηγουµένως η έγκριση της Επιτροπής για τη συγκεκριµένη πληρωµή, µετά από αίτηση του οικείου πιστωτικού ιδρύµατος. Η Επιτροπή στην απόφασή της λαµβάνει υπόψη το διαθέσιµο απόθεµα ρευστότητας του πιστωτικού ιδρύµατος·

(v) πληρωµή εκτός της ∆ηµοκρατίας για συναλλαγή που εµπίπτει στη συνήθη επαγγελµατική δραστηριότητα του πελάτη, µε την παρουσίαση δικαιολογητικών εγγράφων ως ακολούθως:

(αα) πληρωµές µέχρι €5.000 ηµερησίως ανά λογαριασµό δεν υπόκεινται σε περιορισµό:

Νοείται ότι η Επιτροπή δύναται να ζητήσει πληροφορίες για τις πληρωµές που εµπίπτουν στην κατηγορία αυτή,

(ββ) πληρωµή από €5.001 µέχρι €200.000 υπόκειται στην έγκριση της Επιτροπής. Το οικείο πιστωτικό ίδρυµα υποβάλλει στην Επιτροπή, σε ηµερήσια βάση, κατάλογο µε τις αιτήσεις για πληρωµές που εµπίπτουν στην κατηγορία αυτή, όπου αναφέρει το ποσό της κάθε τέτοιας αίτησης για πληρωµή, το συνολικό πόσο καθώς και τον αριθµό των αιτήσεων για τέτοιες πληρωµές. Η Επιτροπή στην απόφαση της, η οποία λαµβάνεται εντός 24 ωρών, λαµβάνει υπόψη το διαθέσιµο απόθεµα ρευστότητας του πιστωτικού ιδρύµατος,

(γγ) πληρωµή µεγαλύτερη από €200.000 και άνω, εφόσον εξασφαλιστεί προηγουµένως η έγκριση της Επιτροπής για τη συγκεκριµένη πληρωµή, µετά από αίτηση του οικείου πιστωτικού ιδρύµατος. Η Επιτροπή στην απόφασή της λαµβάνει υπόψη το διαθέσιµο απόθεµα ρευστότητας του πιστωτικού ιδρύµατος·

(vi) πληρωµή µισθών υπαλλήλων µε την παρουσίαση δικαιολογητικών εγγράφων·

(vii) έξοδα συντήρησης µέχρι €5.000 ανά τρίµηνο καθώς και δίδακτρα προσώπου που σπουδάζει στην αλλοδαπή και είναι συγγενής πρώτου βαθµού προσώπου που έχει τη συνήθη διαµονή του στη ∆ηµοκρατία:

Νοείται ότι πληρωµές για έξοδα συντήρησης επιτρέπονται µόνο εφόσον υποβληθούν στο πιστωτικό ίδρυµα έγγραφα που να τεκµηριώνουν επαρκώς το ότι ο αποδέκτης της χωρίς µετρητά πληρωµής ή και µεταφοράς χρηµάτων σπουδάζει στην αλλοδαπή και είναι συγγενής πρώτου βαθµού προσώπου που έχει τη συνήθη διαµονή του στη ∆ηµοκρατία:

Νοείται περαιτέρω ότι πληρωµές διδάκτρων διενεργούνται µόνο προς το δικαιούχο εκπαιδευτικό ίδρυµα, εφόσον προσκοµισθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα·

(viii) δίδακτρα προσώπου που φοιτά σε εκπαιδευτικό ίδρυµα στη ∆ηµοκρατία:

Νοείται ότι πληρωµές διδάκτρων διενεργούνται µόνο προς το δικαιούχο εκπαιδευτικό ίδρυµα, εφόσον προσκοµισθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα·

(ix) πληρωµές ή και µεταφορές χρηµάτων εντός της ∆ηµοκρατίας µέσω χρεωστικής ή και πιστωτικής ή και προπληρωµένης κάρτας·

(x) πληρωµές ή και µεταφορές χρηµάτων εκτός της ∆ηµοκρατίας µέσω χρεωστικής ή και πιστωτικής ή και προπληρωµένης κάρτας, οι οποίες δεν υπερβαίνουν τις €5.000 το µήνα ανά πρόσωπο για κάθε πιστωτικό ίδρυµα.

Επίσηµη Εφηµερίδα, Παράρτηµα Τρίτο (Ι): 27.3.2013, σ. 753.

(δ) Απαγορεύεται ο τερµατισµός κατάθεσης προθεσµίας πριν την καθορισµένη ηµεροµηνία λήξης της εκτός εάν το προϊόν χρησιµοποιηθεί για-

(i) αποπληρωµή δανείου εντός του ιδίου πιστωτικού ιδρύµατος, το οποίο δάνειο παραχωρήθηκε πριν την έναρξη ισχύος του περί της Επιβολής Προσωρινών Μέτρων στις Συναλλαγές σε Περίπτωση Έκτακτης Ανάγκης Πρώτου ∆ιατάγµατος, του 2013·

(ii) τη δηµιουργία µιας ή περισσοτέρων καταθέσεων προθεσµίας συνολικού ποσού ίσου µε την αρχική κατάθεση και για χρονική περίοδο τουλάχιστον ίση µε την αρχική περίοδο προθεσµίας της τερµατισθείσας κατάθεσης:

Νοείται ότι επιτρέπεται η προσθήκη δικαιούχων στη νέα κατάθεση προθεσµίας.

(ε) Κατά την πρώτη ηµεροµηνία λήξης κατάθεσης προθεσµίας, το µεγαλύτερο ποσό µεταξύ €5.000 ή 10% του συνόλου του κεφαλαίου της εν λόγω κατάθεσης προθεσµίας, µεταφέρεται, κατά την επιλογή του καταθέτη, σε λογαριασµό όψεως/τρεχούµενο ή σε νέα κατάθεση προθεσµίας του καταθέτη στο ίδιο πιστωτικό ίδρυµα. Για το υπόλοιπο ποσό, η ηµεροµηνία λήξης της κατάθεσης προθεσµίας επεκτείνεται κατά ένα µήνα:

Νοείται ότι, αναφορικά µε λογαριασµό προειδοποίησης φυσικών προσώπων επιτρέπεται η µεταφορά €300 ηµερησίως ανά πρόσωπο σε λογαριασµό όψεως/τρεχούµενο εντός του ιδίου πιστωτικού ιδρύµατος.

(στ) Τα ποσά που µεταφέρονται από κατάθεση προθεσµίας σε λογαριασµό όψεως/τρεχούµενο, υπόκεινται στα περιοριστικά µέτρα που ισχύουν για τους λογαριασµούς όψεως/τρεχούµενους.

(ζ) Απαγορεύεται η µεταφορά χαρτονοµισµάτων σε ευρώ ή και σε ξένο συνάλλαγµα πέραν του ποσού των €1.000 ή του ισόποσου σε ξένο συνάλλαγµα, ανά φυσικό πρόσωπο ανά ταξίδι στο εξωτερικό. Ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος Τελωνείων µεριµνά για την υλοποίηση του µέτρου αυτού.

(η) Χρηµατοοικονοµική συναλλαγή, πληρωµή ή και µεταφορά, η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί πριν την έναρξη ισχύος του περί της Επιβολής Προσωρινών Μέτρων στις Συναλλαγές σε Περίπτωση Έκτακτης Ανάγκης Πρώτου ∆ιατάγµατος, του 2013 υπόκειται στα προβλεπόµενα στο παρόν ∆ιάταγµα περιοριστικά µέτρα:

Νοείται ότι χρηµατοοικονοµική συναλλαγή, πληρωµή ή και µεταφορά, η οποία δεν έχει τύχει επεξεργασίας από το πιστωτικό ίδρυµα πριν την έναρξη ισχύος του περί της Επιβολής Προσωρινών Μέτρων στις Συναλλαγές σε Περίπτωση Έκτακτης Ανάγκης Πρώτου ∆ιατάγµατος, του 2013 ακυρώνεται και πρέπει να υποβληθεί εκ νέου.

(θ) Απαγορεύεται σε πιστωτικό ίδρυµα να εκτελεί πληρωµές χωρίς µετρητά ή µεταφορές χρηµάτων που στοχεύουν στην παράκαµψη των περιοριστικών µέτρων.

(ι) Τα περιοριστικά µέτρα ισχύουν για όλους τους λογαριασµούς, πληρωµές και µεταφορές χρηµάτων, ανεξαρτήτως του νοµίσµατος.

(ια) Απαγορεύεται η µεταφορά στις περιοχές της ∆ηµοκρατίας όπου η Κυβέρνηση της ∆ηµοκρατίας δεν ασκεί αποτελεσµατικό έλεγχο, χαρτονοµισµάτων σε ευρώ ή και σε ξένο συνάλλαγµα πέραν του ποσού των-

(i) €300 ηµερησίως ή του ισόποσου σε ξένο συνάλλαγµα, ανά φυσικό πρόσωπο που έχειτη συνήθη διαµονή του στη ∆ηµοκρατία,

(ii) €500 ηµερησίως ή του ισόποσου σε ξένο συνάλλαγµα, ανά φυσικό πρόσωπο που έχειτη συνήθη διαµονή του στην αλλοδαπή.

Ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος Τελωνείων µεριµνά για την υλοποίηση του µέτρου αυτού.

Εξαιρέσεις.

4. Εξαιρούνταιτων περιοριστικών µέτρων-

(α) Όλα τα χρήµατα που µεταφέρονται από την αλλοδαπή προς τη ∆ηµοκρατία·

(β) η ανάληψη µετρητών από λογαριασµό που βρίσκεται στην αλλοδαπή µέσω πιστωτικής ή και χρεωστικής ή και προπληρωµένης κάρτας που εκδόθηκε από ξένο ίδρυµα·

(γ) η εξαργύρωση επιταγής που εκδίδεται επί λογαριασµού που βρίσκεται σε ξένο ίδρυµα στην αλλοδαπή·

(δ) ανάληψη µετρητών από λογαριασµό πιστωτικού ιδρύµατος µε την Κεντρική

Τράπεζα·

(ε) η ∆ηµοκρατία·

(στ) η Κεντρική Τράπεζα·

(ζ) οι διπλωµατικές αποστολές·

(η) πληρωµές που έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή.

Κατάργηση ∆ιατάγµατος.

Επίσηµη Εφηµερίδα, Παράρτηµα Τρίτο (Ι): 3.4.2013, σ. 803.

5. Το περί της Επιβολής Προσωρινών Περιοριστικών Μέτρων στις Συναλλαγές σε Περίπτωση Έκτακτης Ανάγκης Τέταρτο ∆ιάταγµα, του 2013 καταργείται.

Ισχύς του παρόντος ∆ιατάγµατος.

6. Το παρόν ∆ιάταγµα ισχύει για χρονικό διάστηµα επτά ηµερών, το οποίο αρχίζει από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας.

Χάρης Γεωργιάδης

Υπουργός Οικονοµικών

5 Απριλίου 2013