Πρόγραμμα Αντιμετώπισης Μελιταίου Πυρετού ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ

Κοινοποίηση στα Social Media

provatakia

«Το Πρόγραμμα Ελέγχου και Εκρίζωσης του μελιταίου πυρετού για το 2013 εφαρμόζεται υποχρεωτικά και χρηματοδοτείται από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους που φτάνουν τα 4 εκατομμύρια ευρώ. Συγκεκριμένα, χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση:
1.   η αγορά εμβολίων και αντιδραστηρίων κατά 50%,
2. η πρόσληψη διακοσίων πενήντα συμβασιούχων για τις αιμοληψίες και τους εμβολιασμούς κατά 50% και
3.  η αποζημίωση των κτηνοτρόφων για τη σφαγή των ζώων που νοσούν κατά 50%.

Ήδη υπάρχει διαθεσιμότητα 1 εκατομμυρίου εμβολίων κι έχει ξεκινήσει η διαδικασία για την προμήθεια άλλου 1,8 εκατομμυρίου εμβολίων.
Οι υπηρεσίες της Ε.Ε. παρακολουθούν στενά την εφαρμογή του προγράμματος και στο πλαίσιο αυτό έχουν προγραμματιστεί δύο έλεγχοι το επόμενο διάστημα, ένας οικονομικός τον Ιούνιο και ένας κτηνιατρικός το Σεπτέμβριο, για να αξιολογηθεί η πρόοδος που έχει επιτευχθεί».

Η επιδότηση της ηλεκτρονικής σήμανσης αντίκειται στην ευρωπαϊκή νομοθεσία
«Η ηλεκτρονική σήμανση είναι υποχρεωτική σε όλα τα κράτη-μέλη. Έως το 2009 που ήταν προαιρετική ήταν επιδοτούμενη. Ωστόσο, το ενδιαφέρον των κτηνοτρόφων ήταν ελάχιστο. Από τους 134.000 κτηνοτρόφους εκδήλωσαν ενδιαφέρον 4.400, υπέγραψαν συμβάσεις 3.500 και μόνο 1.830 παρέμειναν μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος. Μετά, όμως, την παρέλευση αυτής της περιόδου δεν είναι δυνατή η επιδότηση της ηλεκτρονικής σήμανσης λόγω των Κοινοτικών Κατευθυντήριων Γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις, αλλά και γιατί αντίκειται στις αρχές του ανταγωνισμού».

Προστασία Ζωικού Κεφαλαίου και Δημόσιας Υγείας
«Το πρόγραμμα καταπολέμησης του μελιταίου πυρετού στοχεύει αφ’ ενός στην προστασία του ζωικού κεφαλαίου και αφ’ ετέρου στην προάσπιση της δημόσιας υγείας με την παραγωγή ασφαλών γαλακτοκομικών προϊόντων.
Η νόσος έχει τεράστιες οικονομικές συνέπειες στους αιγοπροβατοτρόφους καθώς επηρεάζει την παραγωγή και το εμπόριο των γαλακτοκομικών προϊόντων, αλλά και των ζώντων αιγοπροβάτων, δεδομένου ότι οι τρίτες χώρες απαιτούν τα προς εισαγωγή ζώα να είναι απαλλαγμένα από τη νόσο.
Σας θυμίζω ότι με βάση τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς η παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων πρέπει να γίνεται μόνο από μονάδες στις οποίες εφαρμόζεται πρόγραμμα καταπολέμησης του μελιταίου. Για να πάρει δηλαδή το γάλα η μεταποιητική μονάδα, θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι τα ζώα είναι είτε απαλλαγμένα από τη νόσο είτε εμβολιασμένα».

Το χρονικό του μελιταίου στη χώρα μας
«Η οργανωμένη προσπάθεια για την καταπολέμηση της νόσου ξεκίνησε το 1975 με εμβολιασμό των νεαρών αιγοπροβάτων, με αποτέλεσμα να μειωθούν δραστικά τα κρούσματα τόσο σε ζώα όσο και σε ανθρώπους. Ωστόσο, από το 1992 έως το 1998 υπήρχε μία υπερεκτίμηση της κατάστασης, με αποτέλεσμα να σταματήσει το πρόγραμμα εμβολιασμού και να μετατραπεί σε πρόγραμμα εκρίζωσης, δηλαδή αιμοληψία και όπου διαπιστωθεί νόσος, σφαγή του ζώου και αποζημίωση του κτηνοτρόφου. Αυτό είχε, όμως, ως αποτέλεσμα τη δραματική αύξηση και πάλι των περιστατικών βρουκέλλωσης.
Από το 1999 ξεκίνησε ξανά ο μαζικός εμβολιασμός ζώων στην ηπειρωτική Ελλάδα, ενώ στα νησιά συνεχίστηκε το πρόγραμμα εκρίζωσης, και πλέον εμβολιασμοί γίνονται και στην Εύβοια, στη Λέσβο, στη Λέρο και στη Θάσο. Το πρόγραμμα θα έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί με επιτυχία το 2004, αλλά δυστυχώς δεν απέφερε τα αναμενόμενα αποτελέσματα, εξαιτίας ελλείψεων σε μόνιμο προσωπικό λόγω συνταξιοδοτήσεων, εξαιτίας καθυστερήσεων στις προσλήψεις εποχικού προσωπικού, διάσπασης υπηρεσιών μετά τον Καλλικράτη, παράνομων μετακινήσεων αιγοπροβατοτρόφων, ελλιπούς ηλεκτρονικής σήμανσης κ.ά.
Από το 1997 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κρούει τον κώδωνα του κινδύνου  στη χώρα μας κι επαναφέρει το θέμα κατά τη διάρκεια των ετήσιων επιθεωρήσεων που πραγματοποιεί. Ο ίδιος ο Επίτροπος Υγείας, ο κ. Μποργκ, κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στις 15 Φεβρουαρίου στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εστίασε την προσοχή του στην καταπολέμηση του μελιταίου πυρετού και της λύσσας».

Τις παραπάνω δηλώσεις έκανε χτες στη βουλή ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος