Το μουσείο Αγροτικής Κληρονομιάς & Γεωργικής Τεχνολογίας στην Αλίαρτο που δεν έγινε και οι ευθύνες του Δήμου Αλιάρτου

Κοινοποίηση στα Social Media
aliartos-mousioΕυθύνες  της συμπολίτευσης όσο και της αντιπολίτευσης καθώς και αδράνεια των τοπικών φορέων και συλλόγων έναντι  του ορατού κινδύνου να χαθούν αντικείμενα της Αγροτικής Κληρονομιάς & Γεωργικής Τεχνολογίας του τόπου μας.
Το ιστορικό της ένταξης του έργου όσο και της διάλυσης της σύμβασης λίγο πολύ είναι γνωστά σε όλους μας.

Είναι επίσης δεδομένο ότι και να κατασκευαζόταν ο χώρος δεν θα μας έφερναν τα εκθέματα έτοιμα στο πιάτο χωρίς η τοπική κοινωνία να ενεργοποιηθεί  ,να γίνει η κατάλληλη ενημέρωση των πολιτών,  η αναζήτηση των εκθεμάτων  και η συγκέντρωσή τους σε 1η φάση.

Σε αυτή τη δυσμενή οικονομική συγκυρία που το παλιό αντικείμενο , σίδηρος  και ξύλο ακόμη, γίνεται έριδα διεκδικήσεως ανάμεσα στους  Ρομά ( και όχι μόνο), που δε διστάζουν με νόμιμο η παράνομο τρόπο να αποκτήσουν  και τελικά για να μη μακρηγορώ να το πωλούν για άχρηστο ή για λιώσιμο, είναι οφθαλμοφανές ότι σε λίγο καιρό δεν θα μείνει κανένα αντικείμενο αγροτικής κληρονομιάς και τεχνολογίας στις αυλές  ή στις αποθήκες μας.
Προτείνεται σε 1η φάση
1. Ανάληψη πρωτοβουλίας από τον Δήμο Αλιάρτου και τις Τοπικές Κοινότητες για ευαισθητοποίηση των πολιτών επί του θέματος Μελλοντικήκατασκευή  Μουσείου Αγροτικής Κληρονομιάς & Γεωργικής Τεχνολογίας.
2. Διάθεση με μορφή  δωρεάς ( και ανάλογη απόδειξη παραλαβής) κάθε αντικειμένου  που έχει σχέση με αγροτική κληρονομιά & γεωργική τεχνολογία ελαφρού η βαρέως τύπου. Όταν με το καλό κάποτε εκτεθούν θα αναφέρεται ο δωρητής.
3. Διάθεση χώρου από τον Δήμο Αλιάρτου ή Οργανισμό Κωπαΐδας ( ο οποίος διαθέτει και υλικό και τεχνογνωσία) για φύλαξη με ασφάλεια των παραπάνω αντικειμένων.
4. Μέσα μεταφοράς –συγκέντρωσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν δημοτικά οχήματα και όταν κριθεί αναγκαίο εθελοντική συμμετοχή ιδιωτικών γερανοφόρων με  κάλυψη  των εξόδων κίνησης (καύσιμα) από τον Δήμο.
Σημείωση : Δεν γίνεται σκόπιμα αναφορά σε ιδιωτικές πρωτοβουλίες που έχουν γίνει πάνω στο θέμα προκειμένου να γίνει παν δημοτική δραστηριοποίηση.
Λάμπρου Νικόλαος