Ο σημαντικός ρόλος των κοινωνικών εταίρων στην υλοποίηση έργων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου

Κοινοποίηση στα Social Media

eseeΗ αντιμετώπιση των εξαιρετικά σημαντικών και κρίσιμων επενεργειών της κρίσης στην ελληνική κοινωνία έχει ως απαραίτητη προϋπόθεση την ουσιαστική επικοινωνία ανάμεσα στην κυβέρνηση και την κοινωνία.

Η κοινωνική συνοχή, που έχει πληγεί από την οικονομική δυσπραγία, χρειάζεται ένα ισχυρό σύστημα κοινωνικής εκπροσώπησης για να επανέλθει και να εδραιωθεί ξανά στην ελληνική κοινωνία.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι κοινωνικοί εταίροι αποτελούν, υπό τις παρούσες δύσκολες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες, τους μόνους θεσμικούς και πλέον αξιόπιστους φορείς μεσολάβησης μεταξύ κοινωνίας και κράτους.

Το ελληνικό εμπόριο έχει την υποχρέωση να επισημάνει ότι το Υπουργείο Εργασίας μέσα σε ένα κλίμα  απαξίωσης του θεσμικού ρόλου των κοινωνικών εταίρων, συνεχίζει να διαλέγεται, να ενημερώνει, να αξιοποιεί και να διατηρεί τον κοινωνικό διάλογο μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων.

Η ΕΣΕΕ ως εκπρόσωπος του ελληνικού εμπορίου και κοινωνικός εταίρος θεωρεί υποχρέωσή της να υλοποιήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα έργα του ΕΚΤ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και ενδεικτικά επισημαίνει μια σειρά από ζητήματα που αφορούν στο παρόν και το μέλλον της συνεργασίας των Κοινωνικών Εταίρων στην Ελλάδα.

Ως προς το παρόν:

• Η ενίσχυση της θεσμικής τους ικανότητας έχει να επιδείξει σημαντικά αποτελέσματα. Οι εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων έχουν καταστεί σοβαροί συνομιλητές τόσο της Κυβέρνησης όσο και αντίστοιχων Ευρωπαϊκών και Διεθνών εργοδοτικών Οργανώσεων.

• Οι οργανωτικές  δομές που διαθέτουν είναι υψηλής ειδίκευσης, αφού παρέχουν έγκυρη τεκμηρίωση για τις τάσεις της ελληνικής οικονομικής και κοινωνικής δομής, ενώ ταυτόχρονα έχουν τη δυνατότητα να εξειδικεύουν πολιτικές προτάσεις, να προτείνουν απαραίτητες συμπληρώσεις αλλά και να προσφέρουν γενικότερες οπτικές των στόχων για την αναπτυξιακή στρατηγική της χώρας.

• Η αξιοποίηση της εμπειρίας τους αναφορικά με τις δράσεις τους μπορούν να έχουν άμεσα αποτελέσματα σε τελικούς ωφελούμενους. Οι κοινωνικοί εταίροι έχουν δραστηριοποιηθεί τόσο στην κατάρτιση όσο και στην υποστήριξη προσφέροντας σημαντικές υπηρεσίες σε διάφορες εργασιακές ομάδες και ταυτόχρονα είναι αποδέκτες της αγωνίας και των προβλημάτων  των μελών τους.

Ως προς το μέλλον:

•  Διεύρυνση του περιεχομένου των παρεμβάσεων των Κοινωνικών Εταίρων σε νέα πεδία στρατηγικής. Είναι απαραίτητο οι όποιες κινήσεις υπάρξουν για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και ανάσχεσης της ανεργίας να περιλαμβάνουν όλους τους κοινωνικούς εταίρους.

• Συνέχιση προγραμμάτων που έχουν κριθεί πετυχημένα. Πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στις οργανώσεις να επικαιροποιήσουν επιτυχείς πρακτικές και δράσεις. Απορρόφηση και έγκαιρη υλοποίηση των νέων προγραμμάτων του ΕΚΤ.

• Αξιοποίηση του κοινωνικού τους ρόλου με στόχο την εξασφάλιση της πολυπόθητης εργασιακής ειρήνης.

Σύμφωνα με την ΕΣΕΕ, αυτός είναι ο τελικός σκοπός, της ύπαρξης ενός σύγχρονου Ευρωπαϊκού συστήματος κοινωνικής εκπροσώπησης.  Η παρουσία των κοινωνικών εταίρων είναι “προαπαιτούμενο” και ο ρόλος τους στην υλοποίηση των προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου έχει και παρόν και μέλλον.