Δύο ακόμη ερωτήσεις Σταθά στη Βουλή. Θέματα το Βοήθεια στο Σπίτι και η ΑΓΕΤ Ηρακλής

Κοινοποίηση στα Social Media

stathas-002Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας έδωσε τους υπεύθυνους των προγραμμάτων «Βοήθεια στο Σπίτι» να συμπληρώσουν ερωτηματολόγιο, στο οποίο καλούνται να συμπληρώσουν και προσωπικά δεδομένα των ωφελουμένων από τα προγράμματα, προβαίνοντας σε ωμό εκβιασμό τους εργαζομένους του «Βοήθεια στο Σπίτι» ότι εάν δεν συμπληρώσουν το εν λόγω ερωτηματολόγιο δεν θα τους καταβληθεί η μισθοδοσία τους.

Σύμφωνα με την παράγραφο 5 του Π.Δ23/1992 (ΦΕΚ 6 τεύχος Α), που αφορά στην άσκηση επαγγέλματος του Κοινωνικού Λειτουργού, ο Κοινωνικός Λειτουργός οφείλει να συλλέγει και να χρησιμοποιεί πληροφορίες ή δεδομένα που αφορούν τον εξυπηρετούμενο, μόνο εφόσον σχετίζονται με τις ανάγκες ή τα προβλήματα για τα οποία απευθύνθηκε και εφόσον κρίνονται απαραίτητα για το διαγνωστικό έργο όσο και για την λήψη αναγκαίων για τον εξυπηρετούμενο μέτρων.

Επιπλέον σύμφωνα με την παρ. 5 του ίδιου Π.Δ ο Κοινωνικός Λειτουργός οφείλει να τηρεί αυστηρά, εχεμύθεια σε ιδιωτικά απόρρητα και να επαγρυπνεί για την μυστικότητα των εγγράφων στοιχείων που τηρούνται στην υπηεσία του. Σύμφωνα με τον Νόμο 2472/1997 περί «Προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», στο άρθρο 5 ορίζεται ως προυπόθεση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων η συγκατάθεση των υποκειμένων.

Το 1999, η γνωμοδότηση του Αρείου Πάγου με αρ. 9, αναγνωρίζει ότι θεσπίζεται ειδικό επαγγελματικό απόρρητο υπέρ των Κοινωνικών Λειτουργων και προβλέπει ότι σε περίπτωση σύγκρουσης καθηκόντων διαφυλακτέο είναι το σπουδαιοτερο που καθορίζεται μετά από στάθμιση με ηθικά κριτήρια.

Τέλος σύμφωνα με το σχέδιο περιγραφής τους δράσης «Βοήθεια στο Σπίτι» ορίζεται ότι τα τηρούμενα προσωπικά στοιχεία των εξυπηρετουμένων φυλάσσονται σε ασφαλισμένο μέρος με ευθύνη του Κοινωνικού Επιστήμονα τους δομής, είναι απόρρητα και αποκλειστική πρόσβαση έχουν μόνο τα στελεχη τους δομής που δεσμεύονται για την τήρηση του απορρήτου (μέσω των αδειών άσκησης του επαγγέλματος τους) και οι Εισαγγελικές Αρχές.

Με βάση τα ανωτέρω,

 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

-Για ποιο λόγο γίνεται ωμός εκβιασμός των εργαζομένων στο «Βοήθεια στο Σπίτι» εφόσον ήδη διατίθενται τα στοιχεία των ωφελουμένων από τα προγράμματα;

-Για ποιο λόγο εκβιάζετε να παραβούν την νομοθεσία και την νομολογία οι εργαζόμενοι του «Βοήθεια στο Σπίτι»;

Θέμα: Απαράδεκτη η απόφαση παύσης λειτουργίας του εργοστασίου της ΑΓΕΤ – ΗΡΑΚΛΗΣ στην Αυλίδα.

 

Η πολυεθνική  LAFAGRE  (μητρική της τσιμεντοβιομηχανίας ΑΓΕΤ – ΗΡΑΚΛΗΣ) αποφάσισε, ανήμερα της Εθνικής Επετείου, να δείξει για άλλη μια φορά τα «φιλελληνικά» της σχέδια για την συμμετοχή της στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

Η διοίκηση της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ανακοίνωσε την οριστική παύση λειτουργίας της – ιστορικής για το νομό Εύβοιας και το κλάδο τσιμέντου στη χώρα – μονάδας παραγωγής που βρίσκεται στο Μικρό Βαθύ Αυλίδας, οδηγώντας 236 εργαζόμενους  να αντιμετωπίσουν το φάσμα της ανεργίας για άλλη μια φορά. Η διοίκηση της εταιρείας διαβεβαιώνει αφενός για την καταβολή των αποζημιώσεων τους, ενώ υπαινίσσεται και τις προσπάθειες της για την μετακίνηση κάποιων στα άλλα δύο εργοστάσιά της καθώς και για την χορήγηση επιπλέον μισθών, ενώ ήδη έχει καλέσει τους εκπροσώπους των εργαζομένων του εργοστασίου σε διαβούλευση ως προς την διακοπή των συμβάσεων εργασίας.

Σημειώνουμε ότι η παραγωγική δραστηριότητα βρίσκεται σε αδράνεια από τον Ιούλιο του 2011 και ότι από τις αρχές του 2000 το εργοστάσιο έκλεινε συχνά με πρωτοβουλία της διοίκησης και αφού είχαν προηγηθεί απεργιακές και άλλης μορφής κινητοποιήσεις, καθώς η εργοδοσία κάθε φορά προσπαθούσε να επιβάλλει αντεργατικά μέτρα.

Το νέο λουκέτο έρχεται να προσθέσει ένα ακόμη κρίκο στην αλυσίδα αποβιομηχάνισης της ευρύτερης περιοχής, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει  χτυπηθεί  από το κλείσιμο παραγωγικών επιχειρήσεων όπως η NEOSET, η SATO, η ΣΕΛΜΑΝ κ.α., αφήνοντας χωρίς δουλεια πολλές εκατοντάδες εργαζόμενους.

Με βάση τα παραπάνω:

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

  • Έχουν βάση οι καταγγελίες του σωματείου των εργαζομένων ότι ο πολυεθνικός όμιλος Lafarge, λειτουργώντας σαν καρτέλ, αρνείται να αυξήσει τις εξαγωγές του από τη χώρα μας – την ίδια μάλιστα στιγμή που αυξάνονται οι εισαγωγές τούρκικου και βουλγάρικου τσιμέντου – προκειμένου να διατηρεί υψηλές τις τιμές των προϊόντων του στις αγορές του εξωτερικού;
  • Ισχύει ή όχι το γεγονός ότι μέρος της παραγωγής τσιμέντου από το εργοστάσιο του Βόλου μέχρι και πρότινος επεξεργαζόταν από το τσιμεντάδικο της Χαλκίδας για να υποστεί βελτιστοποίηση, διότι υπάρχει εγκατεστημένος υπερσύγχρονος εξοπλισμός ποιοτικής επεξεργασίας αλλά και ενσάκισης μόνο στο εργοστάσιο της Χαλκίδας;
  • Είναι ανυπόστατες οι από πολλές πλευρές προερχόμενες «φήμες» ότι η αιφνίδια και εκβιαστική διαδικασία κλεισίματος της μονάδας ουσιαστικά αποτελεί εκ μέρους της Διοίκησης του Ομίλου μοχλό πίεσης ώστε να μεθοδευτεί η αποδοχή της «αξιοποίησης» των εγκαταστάσεών του στη Χαλκίδα «για άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες» και δη για την καύση RDF;
  • Σε ποιες άμεσες ενέργειες προτίθεται να προβεί η κυβέρνηση προκειμένου να συνεχισθεί η παραγωγική λειτουργία της επιχείρησης;
  • Σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν για την διασφάλιση των υπαρχόντων θέσεων εργασίας;