Αναβάθμιση του ΧΥΤΑ Λιβαδειάς

Κοινοποίηση στα Social Media

Ο Δήμος Λεβαδέων ενημερώνει ότι εντάχθηκε για χρηματοδότηση στο ΕΣΠΑ 2007 – 2013 από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη» το έργο «Λειτουργική και Περιβαλλοντική Αναβάθμιση ΧΥΤΑ Λιβαδειάς», συνολικού προϋπολογισμού 2.391.995,66 €.

Το έργο αφορά τη λειτουργική και περιβαλλοντική αναβάθμιση του ΧΥΤΑ. Συγκεκριμένα θα γίνει αποκατάσταση του παλαιού ΧΥΤΑ με έργα διαχείρισης στραγγισμάτων και βιοαερίου και κατασκευή έργων τελικής κάλυψης.  Επίσης θα γίνουν έργα για την αναβάθμιση του νέου κυττάρου του ΧΥΤΑ όπως έργα τριτοβάθμιας επεξεργασίας λυμάτων, περιβαλλοντικής παρακολούθησης και ελέγχου προστασίας του περιβάλλοντος.

Μετά την ολοκλήρωσή του, το συγκεκριμένο έργο θα συντελέσει στη βελτίωση της λειτουργίας του ΧΥΤΑ Λιβαδειάς και στην ελαχιστοποίηση των κινδύνων για το περιβάλλον.