Συνεδριάζει το Δ.Σ. του δήμου Θηβαίων

Κοινοποίηση στα Social Media

Σας κοινοποιούμε την υπ’ αριθ. πρωτ. 29275/1-11-2012 πρόσκληση του Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου Θηβαίων, η  θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων αυτού (Παλαιό Δημαρχείο-οδός Πινδάρου & Οιδίποδος) την 5 του μηνός ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 18:00 , σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης,  για ενημέρωσή σας :

1)                     Λήψη απόφασης για την άσκηση ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αριθ. 1712/70133/13-6-2012 απόφασης της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας -Στ.Ελλάδας.

2)                     Τροποποίηση της με αρ. 45/22-02-2012 απόφασης σχετικά με την αποδοχή της ένταξης της πράξης με τίτλο : «Αποκατάσταση τριών ΧΑΔΑ Δ.Ε. Θίσβης Δήμου Θηβαίων» στο ΕΠ «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013, τον ορισμό υπόλογου διαχειριστή και αποδοχή χρηματοδότησης από τη ΣΑΕ 075/8.

3)                     Τροποποίηση της με αρ. 354/25-10-2011 απόφασης σχετικά με την αποδοχή της 1ης Τροποποίησης Απόφασης Ένταξης της πράξης με τίτλο : «Μελέτη ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Πλαταιών (Δημοτικής Ενότητας Πλαταιών Δήμου Θηβαίων)» στο ΕΠ «Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου 2007-2013», ορισμός υπολόγου, αποδοχή της χρηματοδότησης, τροποποίηση του Προγράμματος Επενδύσεων, του Τεχνικού Προγράμματος και του Δημοτικού Προϋπολογισμού.

4)                     Τροποποίηση της με αρ. 355/25-10-2011 απόφασης σχετικά με την αποδοχή της Ένταξης της πράξης με τίτλο : «Υδροδότηση ΔΕ Βαγίων Δήμου Θηβαίων από τη γεώτρηση Αγίας Σωτήρας» στο ΕΠ «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013, ορισμός υπολόγου, αποδοχή της χρηματοδότησης τροποποίηση του Προγράμματος Επενδύσεων, του Τεχνικού Προγράμματος και του Δημοτικού Προϋπολογισμού.

5)                     Ορισμός υπόλογου διαχειριστή της ενταγμένης πράξης με τίτλο : «Ανάπλαση πεζόδρομου οδού Επαμεινώνδα Δήμου Θηβαίων» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος 2007-2013»  και αποδοχή χρηματοδότησης από τη ΣΑΕ 056/8.

6)                     Ορισμός υπόλογου διαχειριστή της ενταγμένης πράξης με τίτλο : «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο στο Δήμο Θηβαίων» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» και αποδοχή χρηματοδότησης από τη  ΣΑΕ 455/8.

7)                     Αποδοχή χρηματοδότησης της ενταγμένης πράξης με τίτλο : «Τεχνική βοήθεια για την επιτάχυνση διαδικασίας ωρίμανσης πράξεων του Δήμου Θηβαίων για συγχρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου 2007-2013».

8)                     Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής ονοματοθεσίας οδών και πλατειών.

9)                     Έκφραση γνώμης σχετικά με μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2013-2014.

10)                 Λήψη απόφασης για τη χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης σχολαζόντων περιπτέρων στη Δημοτική Κοινότητα Θήβας.

11)                 Αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους της «Επιτροπής για την εξέταση θεμάτων που άπτονται των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας» κ. Δημ.Μπατσούλη.

12)                 Έκφραση γνώμης  για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Πάρκου Παραγωγής Ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 28,19MW της εταιρείας «SPES SOLARIS-SOLAR CONSERT A.E.» που φέρεται ότι ευρίσκεται στη θέση  «Κουκουβάγια» της Δ.Κ. Θήβας του Δήμου Θηβαίων.

13)                 Έκφραση γνώμης  για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά την εγκατάσταση τριών(3) Φωτοβολταϊκών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 9,702MW έκαστο της εταιρείας «SPES SOLARIS-SOLAR CONSERT A.E.» που φέρεται ότι ευρίσκεται στη θέση  «Κουκουβάγια» της Τ.Κ. Ελεώνα του Δήμου Θηβαίων.

14)                  Έγκριση της υπ’ αριθ. 10/2012 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας η οποία αφορά τη μετεγκατάσταση του 1ου Νηπιαγωγείου Θήβας από ενοικιαζόμενο χώρο σε ιδιόκτητο.

15)                 Έγκριση της υπ’ αριθ. 10Α/2012 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας η οποία αφορά τη μετεγκατάσταση του Δημοτικού Σχολείου Ελεώνα.

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                       ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                                   ΑΘ.ΚΟΚΟΝΤΙΝΗΣ