Πρόγραμμα για την απασχόληση ανέργων μέσω του ΕΣΠΑ στα χέρια του ΟΕΒΕ Θήβας

Κοινοποίηση στα Social Media

oevethΗ ΟΕΒΕ ΘΗΒΑΣ θέλωντας να συμβάλλει και να δώσει λύσεις προς όλες τις επιχειρήσεις να ανταπεξέλθουν στην οικονομική κρίση και στην έλλειψη ρευστότητας
ανέλαβε πρόγραμμα από το υπουργείο εργασίας κοινωνικής ασφάλισης και πρόνοιας σε συνεργασία με υπηρεσίες υπουργείων παιδείας και θρησκευμάτων ,πολιτισμού και αθλητισμού , ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας υποδομών μεταφορών και δικτύων διαμόρφωσαν ένα ενιαίο συνεκτικό επιχειρησιακό σχέδιο δράσης στοχευμένων παρεμβάσεων για την ενίσχυση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας των νέων στο πλαίσιο Ε.Π ΤΟΥ ΕΣΠΑ με άμεση εφαρμογή και αποτελεσματικότητα.

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ» έχοντας τελειώσει ΛΥΚΕΙΟ – Τ.Ε.Ι – Α.Ε.Ι και εχουν ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ.

Η ΟΕΒΕ ΘΗΒΑΣ στα πλαίσια της παραπάνω δράσης και έχοντας σκοπό την στήριξη των νέων άνεργων αλλα και την εξυπηρέτηση,την ενίσχυση και την ενδυνάμωση του προσωπικού των επιχειρήσεων σας προτείνει συνεργασία που περιβάλλει ωφελούμενες επιχειρήσεις και άνεργους εως 29 ετών.

ΩΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ:
Απασχόληση καταρτισμένου προσωπικού σε ειδικότητες του κλάδου, κατόπιν επιλογής σας, για διάστημα 5 μηνών χωρίς κανένα κόστος (μισθοδολογικό – εργοδοτικό)
Αμοιβή και ασφάλιση προσωπικού από την δράση
Στη δράση μπορούν να συμμετέχουν επιχειρήσεις οι οποίες επιδοτούνται από άλλα προγράμματα απασχόλησης, χωρίς κανένα περιορισμό
Κάλυψη εργοδοτικών εισφορών (14 μήνες * 300,00 €) για τις επιχειρήσεις που μετά την πάροδο των 5 μηνών απασχόλησης, θα συνάψουν σύμβαση εργασίας με ωφελούμενο από τη δράση.
ΩΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΕΡΓΟ:
Εκπαιδευτικό επίδομα 5,00 € για κάθε ώρα κατάρτισης
Απασχόληση σε επιχειρήσεις για διάστημα 5 μηνών
Αμοιβή από 400,00 € – 460,00 € για κάθε μήνα απασχόλησης
Ιατροφαρμακευτική κάλυψη και πρόσθετη ασφαλιστική κάλυψη έναντι κινδύνου, ατυχήματος κ.λπ. για όλη τη διάρκεια της απασχόλησης.
Δυνατότητα σύμβασης εργασίας μετά την περίοδο απασχόλησης.
Το γεγονός ότι οι αυξημένες ανάγκες για προσωπικό, καλύπτονται είτε μέσω υπερωριακής απασχόλησης μονίμου προσωπικού ή με προσλήψεις εκτάκτου προσωπικού, υποδηλώνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το όφελος της συνεργασίας μας στον κλάδο σας, ο οποίος διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο τόσο στην διαμόρφωση των χαρακτηριστικών της ελληνικής κοινωνίας, όσο και στην οικονομική πρόοδο αυτής.

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΕΒΕ ΘΗΒΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΧΑΡΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ