Συνεδριάζει και το Δ.Σ. του δήμου Δ-Α-Α

Κοινοποίηση στα Social Media

dimosdistomoyΣας προσκαλούμε, σύμφωνα με τα άρθρα 67 και 69 του Ν. 3582/2010 σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος στο Δίστομο, την 20η Μαρτίου 2013 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 7:00 μμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Έγκριση ισολογισμού της 23/11/2012 της υπό εκκαθάριση επιχείρησης του Δήμου με την επωνυμία “ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΣΤΟΜΟΥ” {Εισηγητής: ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΙΑΒΟΣ}
Θέμα 2ο: Σύμβαση παραχώρησης της 6-11-2005 ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ-ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ, ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ Δ. ΑΡΑΧΩΒΑΣ. Αποστολή πρόσκλησης-επιβολή ποινικών ρητρών-αγωγή για τα οφειλόμενα μισθώματα στο Δήμο. {Εισηγητής: Ν. ΠΑΠΑΔΡΟΣΟΣ, ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ. ΛΕΒΑΔΕΩΝ}
Θέμα 3ο: Λύση προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Λεβαδέων για το έργο «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ, ΑΓΩΓΟΙ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ)». {Εισηγητής: Ν. ΠΑΠΑΔΡΟΣΟΣ}
Θέμα 4ο: Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Λεβαδέων για παραχώρηση δύο υπαλλήλων της Δνσης Τεχνικών Υπηρεσιών στο Δήμο Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας για τη διεκπεραίωση έργων εκτός ΕΣΠΑ. {Εισηγητής: Ν. ΠΑΠΑΔΡΟΣΟΣ}
Θέμα 5ο: Σημειακή τροποποίηση και άρσεις απαλλοτριώσεων στο σχέδιο πόλης Αράχωβας. {Εισηγητής: Ν. ΠΑΠΑΔΡΟΣΟΣ}
Θέμα 6ο: Ορισμός Επιτροπής Αντικειμενικών Αξιών για την επέκταση του σχεδίου οικισμού Αντίκυρας. {Εισηγητής: ΙΩ. ΜΙΧΟΣ}
Θέμα 7ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ Σ. ΖΗΣΗ”. {Εισηγητής: Ν. ΠΑΠΑΔΡΟΣΟΣ}
Θέμα 8ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ Δ.Δ. ΔΙΣΤΟΜΟΥ”. {Εισηγητής: Ν. ΠΑΠΑΔΡΟΣΟΣ}
Θέμα 9ο: Κατανομή Α΄, Β΄, Γ΄ εντολών πιστώσεων ΣΑΤΑ 2013. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 10ο: Έγκριση ΟΕΥ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ. {Εισηγητής: ΕΛΕΝΗ ΣΥΡΟΥ}
Θέμα 11ο: Εκλογή υδρονομέων άρδευσης του ελαιώνα της Δ.Ε. Αράχωβας. {Εισηγητής: ΕΛΕΝΗ ΣΥΡΟΥ}
Θέμα 12ο: Προγραμματισμός προσλήψεων έτους 2013. {Εισηγητής: ΕΛΕΝΗ ΣΥΡΟΥ}
Θέμα 13ο: Επιχορήγηση της ΚΔΕΤΠΔΑΑ σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα δράσης με το ποσό των 110.000,00 €. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 14ο: Ενημέρωση για την πορεία εκκαθάρισης της Κοιν. Κοινωφελούς Επιχείρησης Ανάπτυξης Πολιτισμού Αντίκυρας. {Εισηγητής: ΙΩ. ΜΙΧΟΣ}
Θέμα 15ο: Αποδοχή χρηματοδότησης και σχετική αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2013 με ποσό 48.996,19 € από ΥΠΕΣ για την κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολικών μονάδων και ανάλογη κατανομή στις σχολικές επιτροπές. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 16ο: Αποδοχή χρηματοδότησης και σχετική αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2013 με ποσό 19.509,69 € από οφειλές του αρ. 27 του Ν. 3756/2009. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 17ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 20.123,62 € του ΥΠΕΣ για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων και κατανομή στις σχολικές επιτροπές. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 18ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 17.697,65 € από πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ για το έργο “ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ”. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 19ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 23.510,00 € από γ’ εντολή πιστώσεων ΣΑΤΑ 2013. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 20ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 102.603,94 € από τακτική επιχορήγηση του ΥΠΕΣ μηνός 2/2013. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 21ο: Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για τον δικαστικό και εξώδικο χειρισμό της υπόθεσης ΑΡΑΧΩΒΑ CENTER. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 22ο: Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Δ’ τριμήνου 2012. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύρου Ελένη
Αναρτήθηκε από Ο Τσοπάνος της Αράχωβας στις Τετάρτη, Μαρτίου 20, 2013

Πηγή: http://tsopanos.blogspot.com