Δράσεις Πρόληψης και Ευαισθητοποίησης σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς από το ΠΕΚΕΣ Στερεάς Ελλάδος και «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Κοινοποίηση στα Social Media

Το Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Στερεάς Ελλάδος και ο
Οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού», το χρονικό διάστημα 18 έως και 22 Οκτωβρίου
2021, υλοποιούν δράσεις πρόληψης και ευαισθητοποίησης σε σχολικές μονάδες
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των πυρόπληκτων περιοχών της Βόρειας
Εύβοιας, σύμφωνα με κατατεθειμένα προγράμματα στο Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευμάτων και εγκεκριμένα από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής για το σχολικό
έτος 2021-2022.
Τις παρεμβάσεις πραγματοποιεί εξειδικευμένη ομάδα Ψυχολόγων από «Το Χαμόγελο του
Παιδιού» σε συνεργασία με τους αρμόδιους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου και με την
αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την προστασία από τον κορωνοϊό.
Οι δράσεις πρόληψης και ευαισθητοποίησης απευθύνονται, τόσο σε μαθητές, όσο σε
εκπαιδευτικούς, γονείς και κηδεμόνες και αφορούν σε θέματα σχολικού εκφοβισμού και
ενδοσχολικής βίας, ασφάλειας στο διαδίκτυο και εξαφανίσεις μαθητών, κακοποίηση και
παραμέληση παιδιού, ενδοοικογενειακή βία, ψυχική ανθεκτικότητα και ενδυνάμωση
εκπαιδευτικών, διαχείριση κρίσεων στη σχολική κοινότητα, σεξουαλική διαπαιδαγώγηση,
σεξουαλική βία και παρενόχληση και κακοποίηση παιδιών, ψυχολογικές επιπτώσεις του
κορωνοϊού στα παιδιά και την οικογένεια.
Οι δράσεις θα συνεχιστούν και το επόμενο χρονικό διάστημα, ώστε να καλυφθούν οι
ανάγκες όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
των πυρόπληκτων περιοχών της Βόρειας Εύβοιας.