Τρίτη το Δ.Σ. Θήβας

Κοινοποίηση στα Social Media

dimosthivasΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θήβας  θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων αυτού (Παλαιό Δημαρχείο-οδός Πινδάρου & Οιδίποδος) την 19 του μηνός ΜΑΡΤΙΟΥ του 2013, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 19:00, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1)                     Λήψη απόφασης για την επανατοποθέτηση του μνημείου Πεσόντων Θηβαίων κατά τους πολέμους μεταξύ των ετών 1912 – 1941 στο χώρο κατάθεσης στεφάνων έξωθεν της Εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου Θηβών.

2)                     Λήψη απόφασης για την οριοθέτηση των χώρων άσκησης υπαίθριου – στάσιμου εμπορίου για το έτος 2013 (σχετ. η υπ’ αριθ. 9/2013 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

3)                     Έκφραση γνώμης επι της ΜΠΕ Λατομείο Αδρανών Υλικών και νέων συνοδών έργων της εταιρείας ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε. στη θέση «Μεσοβούνι» Δ.Ε. Θίσβης του Δ.Θηβαίων.

4)                      Έγκριση Μελέτης, τευχών δημοπράτησης και τρόπου εκτέλεσης του έργου : «Μελέτη Βιοκλιματικής αναβάθμισης του Δημόσιου Ανοικτού χώρου κατά μήκος του ιστορικού ρέματος «Χρυσορρόα» της Θήβας».

5)                     Λήψη απόφασης επί αιτήματος συνεργασίας μεταξύ του Εργαστηρίου Υγιεινής του Ιατρικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών και του Δ.Θηβαίων για διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας (σχετ. η υπ’ αριθ. 10/2013 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

6)                     Έγκριση άδειας εισόδου – εξόδου σε γήπεδο ιδιοκτησίας Φίλη Θεόδωρου του Στυλιανού σε δημοτικό δρόμο στη θέση «Καναβάρι» της συνοικίας Πυρί του Δ.Θηβαίων (σχετ. η υπ’ αριθ. 11/2013 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

7)                     Έγκριση πρακτικής άσκησης του σπουδαστή στο Τ.Ε.Ι. Καβάλας  «Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής» Ζυγούρη Απόστολου του Θεοφάνη, στο Δήμο Θηβαίων.

8)                     Έγκριση πρακτικής άσκησης του σπουδαστή στο Τ.Ε.Ι. Πατρών «Τμήμα Λογιστικής» Παπαναστασίου Γεωργίου του Χαράλαμπου, στο Δήμο Θηβαίων.

9)                     Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς στην κτηματική περιφέρεια του Δήμου Θηβαίων.

10)                Αποδοχή πίστωσης ποσού 199.402,09€ από ΥΠ.ΕΣ. που αφορά Αναπαλαίωση Ελαιοτριβείου Δ.Ε. Βαγίων (σχετ. η υπ’ αριθ. 4981/13 εντολή του ΥΠ.ΕΣ.).

11)                Αποδοχή πίστωσης ποσού 59.667,64€ από ΥΠ.ΕΣ.  που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 3756/09.

12)                Αποδοχή πίστωσης ποσού 73.081,28€ από ΥΠ.ΕΣ. και αφορά «Λειτουργικές δαπάνες σχολείων έτους 2013 (β’ κατανομή).