Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δ.Σ. Λιβαδειάς

Κοινοποίηση στα Social Media

dimoslevadeonΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λιβαδειάς θα πραγματοποιηθεί την 20η Μαρτίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 6.00 μ.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων – «Παλαιό Δημαρχείο, Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1».

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

1.Προγραμματισμός προσλήψεων έτους 2013.

2.«Έγκριση των αποφάσεων των Δημοτικών και των Τοπικών Κοινοτήτων που αφορούν τον τρόπο διάθεσης των βοσκήσιμων εκτάσεων και τη βεβαίωση δικαιωμάτων περιόδου 2013».

3.Συζήτηση περί των Οικονομικών Στοιχείων – Εσόδων – Δαπανών και Αποτελεσμάτων για την τριετία 2011 – 2013 για την ΔΕΥΑΛ.

4. Έγκριση διενέργειας προμηθείας εντύπων και υλικών   μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων  , γραφικής ύλης βιβλίων και εκτυπώσεων , ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού , και προμηθείας ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων έτους 2013.

5. Αποδοχή  ποσού  #1.760,00€# από ΥΠΕΣΔΔΑ για την υλοποίηση του  Προγράμματος του Σχολικού Τροχονόμου.

6. Κατανομή ποσού 150.851,80 €  (α’+β’ δόση 2013) για κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης του Δήμου   Λεβαδέων.

7.Έγκριση παράτασης χρόνου περαίωσης για  την  εκτέλεση  του  έργου  «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΕΝΙΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ».

8. Έγκριση παράταση προθεσμίας περαίωσης για την κατασκευή του έργου: «Συντήρηση και Επισκευή Σχολικών Μονάδων».

9.Άρση διακοπής εργασιών και έγκριση παράτασης χρόνου περαίωσης για  την  εκτέλεση  του  έργου  « Διαπλατύνσεις Πεζοδρομίων Οδών (Πεσόντων Μαχητών, Αθηνών, Καραγιαννοπούλου & Φίλωνος) .

10.Έγκριση της υπ΄αριθμ. 1/2013 απόφασης που αφορά την: «Έγκριση Προϋπολογισμού Ν.Π. Α.Π.Ο.ΔΗ.Λ.».

11.Απολογισμός Οικονομικού Έτους 2012 της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης.

12. «Εξέταση αίτησης της Πειρουνάκη Μαρίας για τροποποίηση μίσθωσης σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 9 του Ν.4071/2012».