Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Θηβαίων

Κοινοποίηση στα Social Media

dimosthivasH 1η τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης για το έτος 2013, θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Παλαιό Δημαρχείο- οδός Πινδάρου & Οιδίποδος)  την 20η ΜΑΡΤΙΟΥ 2013, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 18:30, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης

  1. Γνωμοδότηση επί εισήγησης για το ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης του Δήμου Θηβαίων έτους 2013.
  2. Γνωμοδότηση επί εισήγησης για τον προϋπολογισμό του Δήμου Θηβαίων οικ.έτους 2013.
  3. Γνωμοδότηση επί εισήγησης για το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης έτους 2013.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία, η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 21 Μαρτίου 2013 την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.

Σημείωση : Η ενημέρωση επί των παραπάνω θεμάτων θα γίνει από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Εισηγητικές εκθέσεις θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του δήμου (Thiva.gr) και θα μπορείτε να τις παραλάβετε κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις Οικονομικές & Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου από Τετάρτη 13  Μαρτίου 2013.