Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τροποποίηση της 463/2017 απόφασής του «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018 ΚΑΙ ΕΦΕΞΗΣ».

Κοινοποίηση στα Social Media