Παραιτήσεις ουσίας… ή τάχα μου δήθεν

Κοινοποίηση στα Social Media

ds0803Στην περίπτωση που παραιτηθεί η πλειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου τακτικά και αναπληρωματικά μελη και παραμείνει η αντιπολίτευση, αν διαθέτει συνολικά 17 συμβούλους αναλαμβάνει τη διοίκηση του Δήμου σύμφωνα με το άαρθρο 55 του νόμου για τον Καλλικράτη.

Καλούνται όλοι να διευκρινίσουν στο λαό της Λιβαδειάς να πουν αν μιλούν πραγματικά για παραιτήσεις ή όχι.