Οικονομικό Επιμελητήριο: Ανακοίνωση από την Τοπική Διοίκηση του 9ου Περιφερειακού Τμήματος Ανατολικής Στερεάς

Κοινοποίηση στα Social Media

Η Τοπική Διοίκηση του 9ουΠεριφερειακού Τμήματος Ανατολικής Στερεάς  ενημερώνει τα μέλη του ότι κάθε Παρασκευή και ώρα 18.00, θα μπορούν να πραγματοποιούν   συνάντηση, με προσωπική επαφή ή τηλεδιάσκεψη,  με μέλος της Τοπικής Διοίκησης  για επαγγελματικά θέματα του κλάδου που το αφορούν.

   Τα μέλη που επιθυμούν συνάντηση θα πρέπει να κλείσουν πρώτα ραντεβού στο τηλέφωνο 22210 80710.

 

              

                                     Για την Τοπική Διοίκηση του 9ου Π.Τ.

                                            

                                                  Ο Πρόεδρος

                                             Ιωάννης Κοτρογιάννης