Στα σκαριά σχέδιο για ευέλικτες ομάδες των πέντε παραγωγών

Κοινοποίηση στα Social Media

agrotesΈνα παλιό σχέδιο για ενίσχυση των πρωτοβουλιών που αφορούν στη δημιουργία μικρών και ευέλικτων Ομάδων των 5 παραγωγών (κατ’ ελάχιστο) βάζει μπροστά η κυβέρνηση, σαν ανάγκη αναπλήρωσης του κενού που αφήνει η κατάρρευση των μεγάλων Ενώσεων αλλά και σαν προσπάθεια ενδυνάμωσης των εύρωστων μέχρι σήμερα αγροτικών εκμεταλλεύσεων εν όψει των αλλαγών που φέρνει η αναθεώρηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

Στόχος είναι η αναπλήρωση του κενού που αφήνει η κατάρρευση των μεγάλων Ενώσεων και η ενδυνάμωση των μέχρι σήμερα εύρωστων γροτικών εκμεταλλεύσεων εν όψει της νέας ΚΑΠ.

Το θέμα τίθεται για πρώτη φορά, μετά από χρόνια, στο τραπέζι, με αφορμή τα σενάρια που επεξεργάζονται αρμόδια στελέχη του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο της προετοιμασίας των εθνικών θέσεων για την εφαρμογή της νέας ΚΑΠ. Η Ομάδα Εργασίας του υπουργείου προτείνει καθαρά «τη σύσταση βιώσιμων ομάδων αποτελούμενων από τουλάχιστον πέντε παραγωγούς» αναφέρεται χαρακτηριστικά στο σχετικό υπόμνημα.

Για τους παρεπιδημούντες εν Ιερουσαλήμ είναι από χρόνια γνωστό ότι η παραπάνω πρόταση αποτελεί παλιά θέση των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και έχει να κάνει όχι με ένα μοντέλο συνεργατισμού σαν κι αυτό που γνωρίσαμε στα χρόνια της μεταπολίτευσης, αλλά με την αναγκαιότητα διεύρυνσης και συνεργασίας ακόμα και μεταξύ μεγάλων (για τα ελληνικά δεδομένα) αγροτικών εκμεταλλεύσεων, προκειμένου αυτές να ανταπεξέλθουν στον διεθνή ανταγωνισμό και να πρωταγωνιστήσουν στις περιοχές όπου είναι εγκατεστημένες.

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι το μοντέλο αυτό είναι κατά κάποιο τρόπο δοκιμασμένο και στη χώρα μας, καθώς στην πρώτη περίοδο σοβαρής αγροτικής ανάπτυξης, στα χρόνια μετά τον πόλεμο, οι περισσότερες εκμεταλλεύσεις βασίζονταν στη στενή συνεργασία ή ακόμα και σε ενιαία σχήματα περισσότερων του ενός συντελεστών του χώρου (αρχηγοί μικρότερων μονάδων).

Οι πληροφορίες θέλουν την κυβέρνηση και κυρίως τους επιτελείς του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να κινούνται δραστήρια για τη θεσμική θωράκιση των Ομάδων νέας γενιάς, οι οποίες θα απηχούν το «πνεύμα» συνεργασίας που εφαρμόζονται ανάμεσα σε πολύ μεγάλα σχήματα στην άλλη πλευρά του ωκεανού. Το θέμα είναι, πως ακριβώς θα προχωρήσει το νέο θεσμικό πλαίσιο, όταν είναι γνωστό το «κενό» που έχει προκύψει στο νόμο 4015/2011 για τους συνεταιρισμούς και η δυσκολία συνεννόησης που υπάρχει επ’ αυτού ακόμα και μεταξύ των κομμάτων που στηρίζουν την κυβέρνηση. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος για παράδειγμα ήταν ο μόνος που τάχθηκε απερίφραστα υπέρ της πλήρους εφαρμογής του νόμου, εν αντιθέσει με τον πρωθυπουργό που απέφυγε επιμελώς να πάρει θέση επ’ αυτού.

Νέο πρόγραμμα για ομάδες  
Οι Ομάδες Παραγωγών έχουν ιδιαίτερη στρατηγική σημασία, καθώς προωθούν τη συνεργασία, συμβάλλουν στην τοπική ανάπτυξη, αυξάνουν την ανταγωνιστικότητα των ποιοτικών /πιστοποιημένων προϊόντων και βελτιώνουν τη διαπραγματευτική ισχύ των μελών τους.

Προτείνονται από την Ομάδα Εργασίας του υπουργείου:
● Η σύσταση βιώσιμων ομάδων αποτελούμενων από τουλάχιστον πέντε παραγωγούς.
● Η από κοινού χρήση των μέσων εμπορίας των προϊόντων και η οργάνωση της εργασίας.
● Η καθετοποίηση της παραγωγής (πρωτογενής μεταποίηση και συσκευασία).
● Η εκπαίδευση/κατάρτιση των μελών
● Η ανάπτυξη συμβολαιακής και πιστοποιημένης γεωργίας. Προτείνεται να ενεργοποιηθούν οπωσδήποτε τα παρακάτω μέτρα του 2ου Πυλώνα, διότι διαπιστώνεται η ύπαρξη συνεργιών με τις ομάδες παραγωγών:
● Βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού: Προώθηση περιφερειακών Δημοπρατηρίων και δημιουργία μικρών τοπικών δικτύων πωλήσεων και εφοδιασμού αγροτικών προϊόντων (τοπικές αγορές).

από http://www.agronews.gr