Ανακύκλωση υλικών συσκευασίας στη 2η δ.ε Βοιωτίας το 2012

Κοινοποίηση στα Social Media

anakyklosiΣύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Εταιρίας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε.) οι συνολικές ποσότητες ανακυκλώσιμων υλικών συσκευασίας που μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) και αφορούν τους Δήμους Μέλη της Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ. ΑΕ (Δ. Θηβαίων, Δ. Τανάγρας, Δ. Αλιάρτου και Δημοτικό Διαμέρισμα Ακραιφνίας του Δ. Ορχομενού) ανέρχονται σε 2.184,78 τόνους για το έτος 2012.

Επίσης με τα στοιχεία της Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε. το ποσοστό υπολείμματος της ανακύκλωσης για το 2012 ανήλθε σε 42,7% του συνόλου των ανακυκλώσιμων ποσοτήτων.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παραπάνω στοιχεία και δεδομένου ότι τα συνολικά παραγόμενα Αστικά Στερεά Απόβλητα (Α.Σ.Α.) των Δήμων Μελών της ΔΕΠΟΔΑΘ ΑΕ ανήλθαν σε 32.698 τόνους το 2012, οι καθαρές ποσότητες των ανακυκλώσιμων υλικών που συλλέχτηκαν το 2012 ανήλθαν περίπου στο 6,68% των παραγόμενων Α.Σ.Α. ενώ οι ποσότητες των ανακυκλώσιμων που ανακτήθηκαν αποτελούν το 3,83% των παραγόμενων Α.Σ.Α..

Η Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ Α.Ε. για την μεταφορά των συγκεκριμένων απορριμμάτων μέσα στο 2012 πραγματοποίησε 586 δρομολόγια με δύο οχήματα που διαθέτει γι’ αυτό το σκοπό, ενώ ο μέσος όρος βάρους μεταφερόμενων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων ανά δρομολόγιο ανήλθε σε 3,73 τόνους.

Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι, το ποσοστό αυτό του υπολείμματος της ανακύκλωσης (42,7%), αφορά το μέσο όρο υπολείμματος όλων των αστικών ανακυκλώσιμων απορριμμάτων που διαχειρίζεται το συγκεκριμένο ΚΔΑΥ και όχι το υπόλειμμα ανακύκλωσης που έχει ο κάθε Δήμος ξεχωριστά ή οι Δήμοι Μέλη της ΔΕΠΟΔΑΘ ΑΕ. Αυτός ο τρόπος προσδιορισμού του υπολείμματος ορίζεται από το εγκεκριμένο σύστημα (Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε) για κάθε ΚΔΑΥ.

Να σημειώσουμε επίσης ότι, το ΚΔΑΥ στο οποίο μεταφέρονται τα ανακυκλώσιμα υλικά συσκευασίας υποδεικνύεται και παρακολουθείται από την Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε. Το ΚΔΑΥ που έχει υποδειχθεί για την μεταφορά των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων των Δήμων Μελών της ΔΕΠΟΔΑΘ ΑΕ βρίσκεται στο Σχηματάρι, στο οποίο γίνεται διαλογή των ανακυκλώσιμων αστικών απορριμμάτων και άλλων Δήμων στη Βοιωτία και την Κεντρική Εύβοια.

Τα παραπάνω στοιχεία δείχνουν την μεγάλη προσπάθεια που απαιτείται από όλους τους άμεσα εμπλεκόμενους φορείς (Δήμους, ΦοΔΣΑ κτλ) αλλά και από τους πολίτες για να αυξηθούν τα ποσοστά ανακύκλωσης.

H ορθή χωροθέτηση των κάδων από τους Δήμους, η οργάνωση και συνεργασία των προγραμμάτων αποκομιδής των σύμμεικτων και ανακυκλώσιμων απορριμμάτων (πράσινων και μπλέ κάδων) και κυρίως η ευαισθητοποίηση των πολιτών αποτελούν τη βασική προϋπόθεση για την βελτίωση αυτής της κατάστασης.

Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας η ΔΕΠΟΔΑΘ ΑΕ έχει εντάξει το πρόγραμμα ενημέρωσης όλων των Δημοτικών και Γυμνασίων των Δήμων Θηβαίων, Τανάγρας και Αλιάρτου το οποίο προβλέπεται να ολοκληρωθεί πριν από το τέλος της τρέχουσας σχολικής χρονιάς. Ταυτόχρονα συνεχίζονται οι προσπάθειες και δράσεις για την καλύτερη δυνατή ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για τη βελτίωση της ανακύκλωσης και της ανάκτησης των αστικών απορριμμάτων σε όφελος του περιβάλλοντος και της τοπικής κοινωνίας.

Από  την

Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ  Α.Ε