“Πέτρινα” και Α.Τ. Ορχομενού, παλιά κοιμητήρια και γρήγορα τεστ.

Κοινοποίηση στα Social Media

Στο δήμο Ορχομενού παραχωρείται από την περιφερειακή ενότητα Βοιωτιάς τελικά το ακίνητο στα πέτρινα το οποίο και πρόκειται να ανακαινιστεί και να φιλοξενήσει το Α.Τ. της περιοχής.

Το ακίνητο ψηφίστηκε ομόφωνα στην πρόσφατη οικονομική επιτροπή του Δήμου παρουσία της αντιπεριφερειάρχη Βοιωτίας Φανής Παπαθωμά όπου συνοδευόμενη από τη δήμαρχο Βούλα Καράλη πραγματοποίησαν και αυτοψία στο έργο του αρχαιολογικού πάρκου.

Παράλληλα στον Ορχομενό, ένα πάγιο και κοινό αίτημα όλων των κατοίκων κυρίως των περιοχών που βρίσκονται τα δύο παλιά κοιμητήρια της έδρας, ανακοινώθηκε η δημιουργία και λειτουργία οστεοφυλακίου στο νέο κοιμητήριο και η ανάπλαση των παλιών σε χώρους πρασίνου.

Παράλληλα συνεχίζονται οι προληπτικοί δειγματοληπτικοί έλεγχοι σε μία προσπάθεια να αποτυπωθεί η επιδημιολογική κατάσταση στο δήμο. Διενεργήθηκαν περισσότερα από 50 γρήγορα τεστ στην κοινότητα του Κάστρου.