Μέτωπο Γκλέτσου, Αναγνωστάκη Μπατζελή για το πρόγραμμα ενίσχυσης των μικρομεσαίων.

Κοινοποίηση στα Social Media

Στο περιφερειακό συμβούλιο φέρνουν το θέμα της ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων οι τρείς παρατάξεις της αντιπολίτευσης προτείνοντας σε πρώτη φάση τον τριπλασιασμό του προυπολογισμού του και σε δεύτερη τον υπερπολλαπλασιασμό του με πόρους από τα υπόλοιπα του ΕΣΠΑ.

Αναγνωστάκης, Γκλέτσος και Μπατζελή υπογράφουν κοινό κείμενο με το οποίο ενημερώνουν τα επιμελητήρια της Στερεάς και καταθέτουν σχετική ερώτηση στη συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου.

Δείτε το σχετικό κείμενο:

ΘΕΜΑ: Στο Π.Σ για την στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι καταθέσαμε στα πλαίσια των διαπαραταξιακών συνεργασιών επί θεμάτων που απασχολούν τους συμπολίτες μας και δημιουργούνται οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα στον τόπο μας,

από κοινού θέμα προς συζήτηση στην 9η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου στις 23-10-20 ,σχετικά με την άμεση αντιμέτωπη των προβλημάτων βιωσιμότητας και στήριξης των ΜΜΕ που πλήττονται για μεγάλο χρονικό διάστημα και από την πανδημία.

Διατυπώνουμε τις προτάσεις μας στο Περιφερειακό Συμβούλιο που είναι το θεσμικό μας όργανο και το οποίο θα πρέπει να διαβουλεύεται με τους κοινωνικούς και οικονομικούς εταίρους ώστε να διαμορφώνονται από κοινού οι θέσεις και οι πολιτικές μας με απώτερο στόχο την αναπτυξιακή πορεία της Περιφέρειας μας .Εκτιμούμε ότι θα ήταν απαραίτητη η παρουσίας σας.

Οι προτάσεις επικεντρώνονται στην καλύτερη διαχείριση και επαναπροσδιορισμό των ισχυόντων προγραμμάτων αλλά και στην διεκδίκηση περισσοτέρων πόρων που μπορεί να φθάσουν και μέχρι 80εκ.ευρω ,με πόρους από το ΕΣΠΑ όσο και από το Ταμείο Ανάκαμψης καθώς και με ελαστικοποίηση και των προϋποθέσεων ένταξης των επιχειρήσεων.

Ειδικότερα :

Προτείνουμε στο πλαίσιο που μας επιβάλλει η θέση μας ως περιφερειακές παρατάξεις, να προωθήσουμε στις αρμόδιες υπηρεσίες συγκεκριμένα και κοστολογημένα σημεία αύξησης του προϋπολογισμού στήριξης των ΜΜΕ :

σε πρώτη φάση, αύξησης του προϋπολογισμού βάση των ισχυόντων προϋποθέσεων από 10 σε 40 εκ.ευρώ με τρέχουσα υπερδέσμευση .Εάν αυτά τα ποσά δεν επαρκούν και εφόσον η δράση μη επιστρεπτέας ενίσχυσης θα υλοποιηθεί το 2021, θα μπορούσαν δυνητικά να ενταχθούν πολύ περισσότερες επιχειρήσεις εφόσον το υπόλοιπο ποσό θα λειτουργήσει ως γέφυρα για την επόμενη προγραμματική περίοδο και θα δώσει και απορροφητικότητα σε εμπροσθοβαρή βάση.

και

σε δεύτερη φάση -η διαπραγμάτευση της οποίας γίνεται ταυτόχρονα με την πρώτη φάση-να υπάρξει  πρόβλεψη  δεύτερης αύξησης του προϋπολογισμού έως και σε 80 εκατ.ευρώ, με κεντρική τροποποίηση και των προϋποθέσεων για να καλυφθούν οι ανάγκες όλων των επιχειρήσεων που είχαν μείωση τζίρου 50% και άνω.   

Οι επιπρόσθετοι συνολικοί πόροι να αναζητηθούν από τα υπόλοιπα του συνολικού ΕΣΠΑ και από την εμπροσθοβαρή εκταμίευση πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης στο 2021.