Ισχυρές Γυναίκες της Βοιωτίας: Σωσώ Μανάρα-Μαυράκη

Για την επικοινωνίας σας με το περιοδικό μας: lafiguraliv@gmail.com