Δήμος Θηβαίων: Στέγαστρα σε 11 στάσεις αστικής συγκοινωνίας

Κοινοποίηση στα Social Media

Σε προμήθεια και τοποθέτηση στεγάστρων για την αναβάθμιση των στάσεων αστικής συγκοινωνίας θα προχωρήσει ο Δήμος Θηβαίων, με στόχο τη βελτίωση των εν λόγω υποδομών για την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού. 

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών και ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των €37.499,98, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (24%).

Ο Δήμαρχος Θηβαίων κ. Γιώργος Αναστασίου, με αφορμή την ένταξη του έργου στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»,  δήλωσε σχετικά:

Αξιοποιούμε κάθε δυνατή πηγή χρηματοδότησης προκειμένου να αναβαθμίσουμε την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες και στη συγκεκριμένη περίπτωση προς το επιβατικό κοινό. Ο Δήμος μας θα προβεί άμεσα σε διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου που αφορά επεμβάσεις σε έντεκα (11) αστικές στάσεις που βρίσκονται σε διάφορες συνοικίες της Κοινότητας Θήβας» 

Οι στάσεις που αναβαθμίζονται είναι οι ακόλουθες:

1 ΣΤΑΣΗ ΚΟΜΒΟΣ ΤΑΧΙΟΥ
2 ΣΤΑΣΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ
3 ΣΤΑΣΗ ΠΑΛΙΟ ΠΕΥΚΑΚΙ
4 ΣΤΑΣΗ ΜΟΥΣΕΙΟ
5 ΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΠΟΥΛΗ
6 ΣΤΑΣΗ ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ
7 ΣΤΑΣΗ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ Α
8 ΣΤΑΣΗ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ Β
9 ΣΤΑΣΗ ΚΟΝΤΙΤΟ
10 ΣΤΑΣΗ ΤΕΙ
11 ΣΤΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΥΡΙ