«Ισχυρές Γυναίκες της Βοιωτίας». Η Στέλλα Ταπανλή μιλά στο La Figura.

Για την επικοινωνία σας με το περιοδικό μας: lafiguraliv@gmail.com