Στο Έθνος της Κυριακής… η τηλεδιάσκεψη στον Ορχομενό. Συμμετείχε στο συμβούλιο από το χωράφι

Κοινοποίηση στα Social Media

Με το δήμο Ορχομενού και τον πρόεδρο του ΔΣ Γιάννη Τσιάμη ασχολείται σχόλιο της εφημερίδας Έθνος της Κυριακής με αφορμή στη διεξαγωγή όλων των συνεδριάσεων των θεσμικών οργάνων του δήμου μέσω τηλεδιάσκεψης.

Μάλιστα αναφέρεται στην τελευταία συνεδρίαση του ΔΣ όπου ο αρμόδιος αντιδήμαρχος της δημοτικής ενότητας Ακραιφνίας παρακολούθησε και συμμετείχε στη συνεδρίαση από το τρακτέρ και αν μέσω αγροτικών εργασιών.